link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole

Dodał admin, 2008-06-01

WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.


Aby przeciwdziałać ujemnym wpływom wychowawczym nieprawidłowej sytuacji rodzinnej bardzo ważne jest ich wczesne rozpoznanie. Dlatego szkoła ma za zadanie poznać środowisko rodzinne uczniów. Wczesna diagnoza pozwoli podjąć odpowiednie działania zapobiegające występowaniu niepożądanych zjawisk.
Konieczna jest w tym celu współpraca nauczycieli i rodziców.
Rodzice powinni utrzymywać regularny kontakt ze szkołą i wychowawcą, oraz systematycznie interesować się sprawami szkolnymi dziecka.
Należy ustalić przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, które często są spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiska rodzinnego. Zainteresować się stanem psychicznym i fizycznym dziecka, co umożliwi rozpoznanie nieprawidłowości sytuacji rodzinnej, oraz podjęcie konkretnych działań w celu udzielenia pomocy dziecku.
Szkoła powinna organizować zajęcia kompensacyjne dla uczniów słabszych (np. zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne). Szczególną opieką otoczyć dzieci, które w związku z niekorzystną atmosferą rodzinną maja mniejsze szanse osiągnięcia prawidłowego poziomu przystosowania społecznego. Dlatego konieczna jest współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powinna także zachęcać uczniów i rodziców do korzystania z jej usług.
Ważne jest również , aby szkoła udzielała pomocy finansowej uczniom pochodzącym z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej poprzez wykorzystanie systemu stypendialnego, jak również organizowała im dożywianie.
Myślę, że szkoła powinna swym działanie objąć również rodziców, podjąć się ich pedagogizacji. Stwierdzono, iż przyczyną wielu błędów wychowawczych jest niski poziom pedagogiczny rodziców.
Dlatego cykle spotkań rodziców na tematy wychowawcze, dydaktyczne, zdrowotne jak również prawne powinny być organizowane systematycznie, a nie tylko przy okazji wywiadówek szkolnych.
Uważam, że w tych działaniach dużą rolę odgrywa też nauczyciel. Od niego w dużym stopniu zależy, czy dziecku pochodzącemu z ?trudnej? rodziny zostanie w odpowiednim momencie podana pomocna dłoń. Oprócz tego, że są dobrymi nauczycielami muszą być jeszcze dobrymi psychologami i wychowawcami, wyczulonymi na problemy związane ze środowiskiem rodzinnym ucznia.    Losowe artykuły 

Jak kupić mieszkanie i nie zostać oszukanym?
Prtzed zakupem mieszkania powinniśmy sprawdzać wszystko i wszystkich, korzystać z usług prawników, sprawdzać miejscowe plany zagospodarowania terenu…


Segregacja odpadów
W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%.

    Artykuły


Trądzik
Trądzik dotyka 85% ludzi mieszkających w Polsce. Chociaż nie jest on uważany za poważną dolegliwość zdrowotną, to wywołuje problemy natury estetycznejPolska starość
Starość i starzenie się społeczeństw i jednostek stały się na przełomie wieków zagadnieniami wielokrotnie dyskutowanymi w różnych kręgach i różnych aspektach.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.