link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole

Dodał admin, 2008-06-01

WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.


Aby przeciwdziałać ujemnym wpływom wychowawczym nieprawidłowej sytuacji rodzinnej bardzo ważne jest ich wczesne rozpoznanie. Dlatego szkoła ma za zadanie poznać środowisko rodzinne uczniów. Wczesna diagnoza pozwoli podjąć odpowiednie działania zapobiegające występowaniu niepożądanych zjawisk.
Konieczna jest w tym celu współpraca nauczycieli i rodziców.
Rodzice powinni utrzymywać regularny kontakt ze szkołą i wychowawcą, oraz systematycznie interesować się sprawami szkolnymi dziecka.
Należy ustalić przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, które często są spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiska rodzinnego. Zainteresować się stanem psychicznym i fizycznym dziecka, co umożliwi rozpoznanie nieprawidłowości sytuacji rodzinnej, oraz podjęcie konkretnych działań w celu udzielenia pomocy dziecku.
Szkoła powinna organizować zajęcia kompensacyjne dla uczniów słabszych (np. zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne). Szczególną opieką otoczyć dzieci, które w związku z niekorzystną atmosferą rodzinną maja mniejsze szanse osiągnięcia prawidłowego poziomu przystosowania społecznego. Dlatego konieczna jest współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powinna także zachęcać uczniów i rodziców do korzystania z jej usług.
Ważne jest również , aby szkoła udzielała pomocy finansowej uczniom pochodzącym z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej poprzez wykorzystanie systemu stypendialnego, jak również organizowała im dożywianie.
Myślę, że szkoła powinna swym działanie objąć również rodziców, podjąć się ich pedagogizacji. Stwierdzono, iż przyczyną wielu błędów wychowawczych jest niski poziom pedagogiczny rodziców.
Dlatego cykle spotkań rodziców na tematy wychowawcze, dydaktyczne, zdrowotne jak również prawne powinny być organizowane systematycznie, a nie tylko przy okazji wywiadówek szkolnych.
Uważam, że w tych działaniach dużą rolę odgrywa też nauczyciel. Od niego w dużym stopniu zależy, czy dziecku pochodzącemu z ?trudnej? rodziny zostanie w odpowiednim momencie podana pomocna dłoń. Oprócz tego, że są dobrymi nauczycielami muszą być jeszcze dobrymi psychologami i wychowawcami, wyczulonymi na problemy związane ze środowiskiem rodzinnym ucznia.    Losowe artykuły 

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.


Osłony maszyn
Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.

    Artykuły


Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.Domek na wsi czy mieszkanie w mieście?
Jednakże, mieszkanie poza miastem, niekoniecznie na wsi, ale na przykład na przedmieściach, też ma wiele zalet.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.