link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Leasing

Dodał admin, 2008-06-01

W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku


Leasing jako kategoria ekonomiczna używany jest od kilkudziesięciu lat. Jako zjawisko ekonomiczne uznawany jest za stosunkowo nową formę obrotu towarowego oraz sposób finansowania inwestycji, umożliwiający inwestorom wejście w posiadanie i użytkowanie określonej rzeczy, a tym samym dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania swoich środków na ich zakup.
Wprowadzone nowe regulacje dotyczące leasingu w kodeksie cywilnym, w prawie podatkowym oraz wejście w życie znowelizowanej ustawy o rachunkowości porządkują tematykę leasingu na gruncie prawa. Stwarza to podstawy do przyspieszenia rozwoju leasingu w Polsce. Dotychczasowa definicja leasingu stwarzała przedsiębiorstwu możliwość użytkowania określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Natomiast w nowych przepisach kodeksu cywilnego, obowiązujących od 9 grudnia 2000 roku przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Leasing w Polsce rozwijał się bardzo wolno. Przez wiele lat w Polsce leasing funkcjonował jako umowa nienazwana. Umowa leasingu została po raz pierwszy wprowadzona do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 26 lipca 2000 roku. Unormowania prawne w tej umowy zostały umiejscowione w księdze trzeciej ? Zobowiązania? w tytule XVII ?Umowa leasingu?. Weszły w życie 9 grudnia 2000 roku i od tej daty umowa leasingu należy do umów nazwanych w polskim prawie cywilnym i jest objęta ochroną prawną.
W kolejnych latach rynek leasingu rozwijał się bardziej dynamicznie. Ówcześni leasingobiorcy (korzystający) dostrzegali przede wszystkim w leasingu możliwość obniżenia poziomu płaconych podatków. W 1993 roku leasing samochodów osobowych stał się w Polsce nieopłacalny ze względu na duże zmiany w prawie podatkowym, traktującym samochody osobowe bardzo restrykcyjnie praktycznie w każdej dziedzinie związanej z podatkami. Udział samochodów osobowych w strukturze globalnej zmalał niemal do zera. Było to odmienne zjawisko od występujących rozwiązań w krajach Europy gdzie udział samochodów osobowych w ogólnej liczbie zawieranych transakcji leasingu jest bardzo wysoki. Następnie rok 1995 okazał się być korzystny dla rozwoju leasingu, zwłaszcza z powodu wzrastającej koniunktury w sektorze transportu ciężarowego (ze względu na pojawienie się zaostrzonych norm ekologicznych, których spełnienie warunkowało otrzymanie koncesji na przewozy międzynarodowe). Ponadto stworzono pewne rozwiązanie prawne pozwalające korzystać z leasingu również przez auta o charakterze zbliżonym do osobowych. Zaczęto mianowicie dokonywać pewnych przeróbek i modyfikacji samochodów osobowych w celu utworzenia przestrzeni ładunkowej i kwalifikowania takiego pojazdu na równi z samochodami ciężarowymi. W latach 1995 - 1996 pojawiło się już około sto podmiotów oferujących usługi leasingowe, wiele z nich wywodzi z instytucji bankowych, które obserwując dynamiczne rozwijających się swoich klientów (leasingodawców - którzy musieli przecież szukać w bankach możliwości finansowania swojej działalności) nie chciało zmarnować okazji zaistnienia na rynku. Pojawiały się na rynku kolejne grupy nowo utworzonych firm w wyniku napływu zagranicznego kapitału do Polski, często związanych z producentami pojazdów i urządzeń sprzedawanych w naszym kraju. Szacuje się, że w 2001 roku 35 firm przekazało przedsiębiorstwom w leasing aktywa o wartości 7 mld 728 mln zł, w tym nieruchomości wartości 1 mld 333 mln zł. Najbardziej popularny jest leasing samochodów .
Obecnie, funkcjonujące w Polsce nie więcej niż 80 firm leasingowych, z czego aktywnie działa zaledwie 40. Wszystkie będą musiały wykazać się znacznie większą operatywnością i sprawnością działania zarówno ze względu na istniejącą konkurencję jak i konieczność pozyskania dobrych źródeł finansowania swojej działalności.
    Losowe artykuły 

Niebezpieczne metale i ich związki
Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.


Nowotwór złośliwy skóry
Zmianą chorobową, z której może rozwinąć się nowotwór jest stan przedrakowy. Wymaga on odpowiedniego leczenia i stałej kontroli lekarskiej, ale w żadnym wypadku nie wolno go lekceważyć.

    Artykuły


Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.Zasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.