link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Materiały magnetyczne

Dodał admin, 2008-06-03

Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne


• Materiały diamagnetyczne - magnetyzują się w bardzo słabym stopniu w kierunku przeciwnym do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego ? osłabiają działanie pola ? magnetyzacja ta jest proporcjonalna do natężenia pola zewnętrznego i niezależna od temperatury;
• Gazy szlachetne; miedź; srebro; cynk; złoto; węgiel; kadm; rtęć; ołów; itd...
• Materiały paramagnetyczne ? magnetyzują się w bardzo słabym stopniu lecz w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego ? nie osłabia go ale też wzmacnia w bardzo niewielkim stopniu ? magnetyzacja ta jest na ogół proporcjonalna do zewnętrznego pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej. ? metale alkaliczne; platyna; magnez; aluminium; cyna; wanad; wolfram; itd..
• Materiały ferromagnetyczne ? magnetyzują się bardzo silnie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego - wzmacnia zewnętrzne pole magnetyczne ? przy okresowej zmianie kierunku pola magnetycznego wykazują własności histerezy ? tzn. w mniejszym lub w większym stopniu zachowują magnetyzację po zaniknięciu zewnętrznego pola ? ten rodzaj magnetyzacji nie jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest odwrotne proporcjonalny do różnicy ( T - ? ) T- temp. bezwzględna; ? - punkt Curie charakterystyczną dla każdego materiału ? żelazo; nikiel; kobalt,gaddin
• Materiały antyferromagnetyczne ? w grupie tej rozróżniamy: antyferromagnetyki (występuje całkowita kompensacja momentów magnetycznych) ; ferrimagnetyki lub antyferrimagnetyki (gdy wchodzące w skład danego związku ? stopu atomy mają różne co do wartości momenty magnetyczne, całkowita kompensacja momentów przy ich antyrównoległym ustawieniu jest wówczas niemożliwa)
    Losowe artykuły 

Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.


Masa cukrowa podobija rynki cukiernicze
Analiza przypadku wzrostu sprzedaży masy cukrowej w ostatnim roku w Polsce

    Artykuły


Fundusze inwestycyjne
Fundusze Inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.Trądzik
Trądzik dotyka 85% ludzi mieszkających w Polsce. Chociaż nie jest on uważany za poważną dolegliwość zdrowotną, to wywołuje problemy natury estetycznej

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.