link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Niebezpieczne metale i ich związki

Dodał admin, 2008-06-04 Autor / Opracowanie: alul24

Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.


Arsen
Mechanizm działania toksycznego - arsen i jego nieorganiczne związki mogą być przyczyną powstawania nie tylko nowotworów układu oddechowego i skóry, lecz także zmian nowotworowych innych narządów.
Objawy- spośród nieorganicznych związków arsenu bardzo dużą toksycznością wyróżnia się arsenowodór (AsH3). Charakterystycznymi objawami zatrucia arsenowodorem są bóle brzucha, krwiomocz i żółtaczka. Pierwszymi objawami, pojawiającymi się 2-24 h od zatrucia, są bóle i zawroty głowy, trudności w oddychaniu. Żółtaczka pojawia się po 12-48 h.
Dobrze udokumentowane są przypadki ostrych i pod ostrych zatruć tritlenkiem arsenu. Objawy mogą pojawić się już po kilku minutach lub godzinach, zależnie od dawki i formy przyjęcia. Obserwowane są przede wszystkim objawy ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, prowadzące do zaburzeń wodno-elektrolitowych i zapaści. Wskutek porażeń i uszkodzeń drobnych naczyń krwionośnych skóra jest bladoszara. Następuje spadek ciśnienia krwi. Obserwuje się także niedokrwistość, leukopenię i zaburzenia ze strony układu nerwowego.
Dawka 70-300 mg tritlenku arsenu uważana jest za przeciętną dawkę śmiertelną dla ludzi, są jednak przykłady przeżycia po doustnym przyjęciu 500 mg tritlenku arsenu.

Chrom
Mechanizm działania toksycznego - związki chromu, poza uszkodzeniem układu oddechowego, przewodu pokarmowego i zmianami skórnymi, wykazują działanie rakotwórcze, mutagenne, embriotoksyczne i teratogenne.
Objawy - objawy klinicznego ostrego zatrucia związkami chromu charakteryzują się silnymi bólami brzucha, wymiotami i krwawą biegunką. Występuje ciężkie uszkodzenie nerek, z krwiomoczem prowadzącym do bezmoczu i mocznicy, obserwuje się owrzodzenie przewodu pokarmowego.
Charak?teryzują się zaburzeniami układu oddechowego, zmianami skórnymi i zaburzeniami przewodu pokarmowego.
W miarę przedłużania czasu zatrudnienia nasilają się objawy podrażnienia głównych dróg oddechowych (krwawienie z nosa, suchość w gardle, chrypa), łzawienie oczu, bóle i zawroty głowy, bezsenność, nerwowość, bóle w jamie brzusznej, biegunka i wymioty.

Cynk
Działanie toksykologiczne - cynk w organizmach zwierzęcych współdziała w procesach metabolicznych z innymi niezbędnymi metalami (Cu, Fe i Ca) powoduje różne zaburzenia w układzie krążenia, a także może powodować zaburzenia psychiczne. Prawdopodobnie zaburzenia metabolizmu metali niezbędnych dla organizmu człowieka pod wpływem cynku mogą być jedną z najuważniejszych przyczyn jego toksyczności u człowieka i zwierząt.
Objawy - związki cynku podawane doustnie uważa się za mało toksyczne. Wdychanie świeżo wytworzonych dymów, zawierających tlenek cynku w stężeniach powyżej 15 mg/m3,powoduje wystąpienie choroby przypominającej grypę, znanej jako ?gorączka odlewników".
Choroba zaczyna się objawami podrażnienia górnych dróg oddechowych, bólami głowy, mięśni i stawów, uczuciem rozbicia i osłabienia. Następnie pojawia się wysoka gorączka i leukocytoza, bóle w klatce piersiowej, dreszcze, poty. Objawy ustępują samoistnie w ciągu 24-48 h.
U ludzi narażenie na długotrwałe działanie pyłu cynkowego i tlenku cynku powoduje podrażnienie dróg oddechowych, za?burzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz niedokrwistość. Ponadto stwierdza się bezsenność, upośledzenie pamięci, zaburzenia słuchu i nadmierną potliwość.

Kadm

Działanie toksykologiczne - tak jak wspomniano wyżej, kadm związany w komórce z metalotioneiną nie działa toksycznie, natomiast wolne jony kadmowe, niezwiązane z tym białkiem, tworzą wiązanie kowalencyjne i jonowe z atomami siarki, wodoru i tlenu, występującymi w elementach makro-i mikro cząsteczkowych składników komórek. Kadm zmienia także metabolizm pierwiastków niezbędnych dla organizmu, takich jak: cynk, miedź, żelazo, magnez, wapń, selen, na zasadzie procesów interakcji, co powoduje zmiany morfologiczne i czynnościowe w określonych narządach.
Objawy - uszkodzenie układu oddechowego i czynności nerek są podstawowymi szkodliwymi skutkami u człowieka narażonego na związki kadmu.
U osób zatrutych występują: bóle i zawroty głowy, osłabienie, dreszcze, poty, podwyższona temperatura ciała, nudności, wymioty, pieczenie w klatce piersiowej, kaszel. W ciągu doby może rozwinąć się ciężki obrzęk płuc.
Miedź
Działanie toksykologiczne - stężenie miedzi w moczu lub surowicy może służyć jako ewentualny wskaźnik narażenia na ten meta.
Nie stwierdzono jednak dotychczas zależności między występowaniem objawów toksycznych spowodowanych związkami miedzi u ludzi a stężeniem tego metalu w surowicy lub w moczu.
Objawy - zatrucia solami miedzi zdarzają się bardzo rzadko. Objawy po spożyciu tego związku to uszkodzenie wątroby, nerek, naczyń włosowatych, biegunka, boleści, skurcze jelit. Wchłanianie związków miedzi przez drogi oddechowe powoduje przekrwienie błon śluzowych nosa, nieżyt żołądka.

Ołów
Działanie toksykologiczne - toksyczne działanie ołowiu na organizm ujawnia się w zaburzeniach układu krwiotwórczego, syntezy hemu, inhibicji syntezy hemoglobiny, skróceniu życia krwinek czerwonych i pobudzeniu erytropoezy. W późniejszych stadiach stwierdza się retikulocytozę i niedokrwistość. Nie można wykluczyć, że zaburzenia te mogą poprzedzać i wywoływać toksyczne działanie ołowiu w innych układach, np. uszkodzenie układu nerwowego, czynności nerek, zaburzenia układu pokarmowego. Ołów hamuje aktywność enzymów biorących udział w syntezie hemu.
Objawy - ołów wpływa na funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wpływ nieorganicznych związków ołowiu na układ nerwowy zależy od wielkości i czasu narażenia, a także od wrażliwości osób dorosłych i dzieci.
Objawami są: stany otępienia, niepokój, drażliwość, drżenie mięśniowe, zaburzenia pamięci i koncentracji. U dzieci, które były leczone z powodu zatruć ołowiem, obserwowano zaburzenia psychiczne i słabe wyniki w nauce.

Rtęć
Działanie toksykologiczne - nerki są narządem o największej kumulacji rtęci, niezależnie od postaci tego metalu. Stężenie metylortęci w nerkach jest znacznie większe niż w mózgu, chociaż uszkodzenie nerek, jest znacznie mniejsze niż uszkodzenie układu nerwowego. Rtęć gromadzi się w nerkach w postaci kompleksu metalotioneiny. Rtęć, tak jak i inne metale (np. kadm), indukuje biosyntezę metalotioneiny. Proces ten odgrywa detoksykacyjną rolę w zatruciach rtęcią.
Objawy - narządem krytycznym w zatruciach ostrych parami rtęci są płuca. Może rozwinąć się ostre zapalenie oskrzeli, oskrzelików i śródmiąższowe zapalenie płuc. Następnie może się pojawić krwotoczne zapalenie jelit, z odwodnieniem i ostrą niewydolnością krążenia, ślinotok, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy uszkodzenia nerek oraz uszkodzenie ośrodkowego układu nerkowego.
W przypadku spożycia nieorganicznych soli następuje ślinotok, pieczenie w przełyku, wymioty, krwawa biegunka, martwica błony śluzowej jelit oraz uszkodzenie czynności nerek, prowadzące do bezmoczu i uremii    Losowe artykuły 

Eliksir młodości
Ówcześnie lekarze twierdzą, że witamina E dodaje nam żywotności, witalności, energii, chęci do życia, radości oraz chroni przed bezpłodnością.


Rozmieszczenie ludności
Bariery osadnictwa. Wysokościowa (ciśnieniowa, grawitacyjna) do 5 tys m. Termiczna im wyżej tym temperatura maleje.

    Artykuły


Środki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używaniaHistoria sieci komputerowej
Historia sieci komputerowych jest złożona. W rozwój sieci w ciągu ostatnich 35 lat było zaangażowanych wielu ludzi z całego świata.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.