link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Współpraca turystyczna

Dodał admin, 2008-05-29 Autor / Opracowanie: derhase

Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.


Relacje między tymi podmiotami są w dużym stopniu zależne wobec siebie: duże hotele dobrze prosperujące są uzależnieni od współpracy touroperatorami a touroperatorzy bez współpracy z hotelami nie mogą po prostu istnieć. Przetargi negocjacje czasami nawet spory są realizowane podczas prowadzenia interesów. Głównym celem każdej ze stron jest uzyskanie jak najlepszych warunków umowy.
Hotel mając na celu swoje dobro chce uzyskać od organizatora usług turystycznych jak najwcześniej zlecenia, na jak największą ilość gości, o jak najwyższej stawce na obsługę. Hotel oczekuje od operatora gwarancji realizacji zamówienia i terminowej regulacji należności.
Touroperator, organizator zabiega o jak najniższe ceny a zarazem otrzymanie usługi od strony hotelu o jak najwyższym poziomie w ramach ustalonej stawki. Toruoperator chce mieć prawo do odwoływania imprez bez ponoszenia konsekwencji finansowych, interesuje go składanie zamówień bez zbyt długiego wyprzedzenia.
Biura podróży kontakty handlowe z hoteli nawiązują na drodze składania ofert, poprzez bezpośrednie kontakty z właścicielami, poprzez uczestnictwo w targach, oraz coraz częściej wykorzystywany Internet. Umowy o współprace zawierane są na różne okresy: wieloletnie, roczne występują też umowy jednorazowe, udział umów czarterowych stanowi około 20%. Biura podróży nabywają wiele korzyści z tytułu dobrej współpracy, główne z nich to: niższe ceny, gwarancja uzyskania miejsc noclegowych, łatwość programowania imprez, lepsza pozycja na rynku. Bardzo cenione jest uzyskiwanie korzystnych cenowych zniżek, najczęściej touroperatorzy otrzymują je z tytułu wielkości zamówienia, stopnia wykorzystania miejsc oraz okresu trwania umowy o współpracę-sposobu terminu płatności.
Hotele współpracują z wieloma organizacjami turystycznymi obsługując liczącą się liczbę gości indywidualnych, często bardzo różną głównie ze względu na lokalizację oraz zasięg działania. . Szczególnym przedmiotem zainteresowania hoteli są touroperatorzy, organizatorzy turystyki oraz agencje turystyczne. Z takimi kontrahentami hotele zawierają umowy wieloletnie regulujące sposób dysponowania miejscami, liczbę rezerwowanych miejsc oraz ich strukturę, standardy obsługi, terminy i sposoby płatności jak również sposoby rozstrzygania sporów. W zależności od wykorzystania bazy noclegowej, terminów i sposobów płatności stosowane są zróżnicowane ceny „hurtowe” i
inne preferencje dotyczące np. terminów płatności. Obniżki cen sięgają czasami nawet do 50% ceny podstawowej.
Polityka cen hoteli jest z zasady pilnie strzeżoną tajemnicą handlową. Systemy rezerwacji, Internet to najczęstszy sposób wykorzystywany przez hotele. Hotele stwarzając ceny biorą pod uwagę wiele czynników : popyt, konkurencje, sezonowość.
W celu pozyskania klientów hotele stosują umowy długoterminowe, reklamę i promocję oraz ceny promocyjne. Mówiąc o formach współpracy z biurami podróży hotele preferują stałe wieloletnie umowy oraz umowy czarterowe. W celu zacieśnienia współpracy z organizatorami turystyki hotele podejmują szereg działań, a więc między innymi: utrzymywanie stałych kontaktów, organizowanie imprez promocyjnych, zniżki dla pracowników współpracujących firm. Współpraca biur podróży z hotelami przybiera często także inne formy takie jak np.: organizowanie w hotelach, szczególnie wyższej kategorii agencji biur podróży zajmujących się obsługą podróżniczą, organizowaniem imprez lokalnych, sprzedażą biletów na imprezy kulturalne, prowadzenie na terenie hoteli agencji wynajmu samochodów, urządzanie wspólnych imprez promocyjnych. Harmonijna współpraca hoteli i biur podróży jest oczywistym warunkiem powodzenia tych organizacji na rynku. Jest też warunkiem sprawnej obsługi ruchu turystycznego.
W ramach tej współpracy muszą być realizowane strategiczne interesy obu stron. Dla hotelu najważniejsze są wykorzystanie potencjału, terminowe płatności, wiarygodność partnera. Dla biura podróży najważniejsze są: natychmiastowa dostępność do bazy noclegowej, elastyczność w dostosowaniu oferty do potrzeb biura i klienta, elastyczna polityka cen hoteli oraz standard obiektu i obsługi.
    Losowe artykuły 

Higiena układu oddechowgo
Ważnym elementem higieny dróg oddechowych jest indywidualna ochrona układu oddechowego. Ze względu na ochronę układu oddechowego czynnikiem stwarzającym zagrożenie są tzw. aerozole biologiczne


Minimalne wynagrodzenie rok 2002
Najniższe wynagrodzenie od początku stanowiło gwarantowany poziom całości lub części wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

    Artykuły


Bezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa sięTrądzik
Trądzik dotyka 85% ludzi mieszkających w Polsce. Chociaż nie jest on uważany za poważną dolegliwość zdrowotną, to wywołuje problemy natury estetycznej

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.