link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

BHP przy cięciu

Dodał admin, 2008-06-09 Autor / Opracowanie: alul24

Piłka ręczna służy do cięcia grubszych blach lub płyt, prętów i rur. Praca piłką nie jest związana z większym ryzykiem, niemniej jednak i tu należy zachować odpowiednią uwagę.


Przecinany materiał powinien być pewnie zamocowany w imadle. W czasie przecinania piłkę należy trzymać w obu rękach. Prawa ręka trzyma trzonek a lewa przedni koniec oprawki. Ślusarz powinien stać w odległości ok. 200 mm od zamocowanego przedmiotu, prosto, swobodnie, utrzymując ciężar ciała na lewej nodze. Ruch piłki do siebie i od siebie należy wykonywać tylko rękami a nie całym ciałem.
Piłowanie
Przed przystąpieniem do piłowania należy przede wszystkim obrabiany element pewnie zamocować w imadle lub w inny sposób zabezpieczyć go przed przesuwaniem. Przedmiot piłowany nie może poruszać się ani drgać. W razie potrzeby stosuje się miękkie nakładki na szczęki imadła, aby uchronić obrabiany element od uszkodzenia.
Pilnik musi być ostry i nieuszkodzony. Szczególnie ważny jest dobry trzonek. Podczas piłowania pilnikiem bez trzonka lub z trzonkiem uszkodzonym istnieje niebezpieczeństwo zranienia prawej ręki ostrym końcem pilnika.
W czasie pracy pilnik zbiera materiał tylko jedną stroną, w kierunku od pracownika. Dlatego przy ruchu od siebie pilnik przyciska się mocniej, zaś przy ruchu do siebie nacisk trzeba zmniejszyć. Przy nieodpowiednim naciskaniu pilnik może się zsunąć z obrabianego materiału, a pracownik zranić o obrabiany przedmiot. Poza tym niedostateczny nacisk powoduje ślizganie się zębów pilnika po materiale, przyśpieszając przeciążenie narzędzia i nierówności zdartej powierzchni przedmiotu.
Należy przyciskać pilnik tylko tyle, ile wymaga ścinanie powierzchni. Przy ruchu powrotnym pilnik należy całkowicie odciążyć, a nawet nieco podnieść nad powierzchnię części obrabianej. Przyciskanie pilnika podczas ruchu powrotnego powoduje szybkie tępienie jego krawędzi tnących. Tylko w przypadku obrabiania metalu miękkiego (np. miedzi) pilnik należy ciągnąć po powierzchni obrabianej również przy ruchu powrotnym, gdyż ułatwia to oczyszczanie ząbków z opiłków. Również podczas dogładzania, gdy pilnik przeciąga się po powierzchni „na krzyż”, można go nie podnosić w czasie ruchu powrotnego.
Jeśli pilnik nie zbiera materiału, trzeba go oczyścić stosując do tego celu specjalną szczotkę z drutu. Nie wolno zdmuchiwać opiłków ustami. Można również nie dopuszczać do szybkiego zanieczyszczenia pilnika uderzając, co kilka pociągnięć w czasie piłowania, końcem trzonka w stół warsztatowy, ale i tak co pewien czas trzeba za pomocą szczotki usunąć z rowków resztki metalu.
Pracownik powinien stać w odległości ok. 200 mm od zamocowanego przedmiotu, z lewą nogą cokolwiek wysuniętą do przodu, tułowiem lekko pochylonym ku przodowi i ciężarem ciała przesuniętym na nogę lewą. Kierunek piłowania (kierunek prawej ręki od dłoni do łokcia) powinien tworzyć z kierunkiem ustawienia tułowia kąt 45º. Pilnik należy ująć tak, aby duży palec znalazł się na wierzchu trzonka, a pozostałe obejmowały go od spodu. Kulisty koniec trzonka powinien opierać się o dłoń mniej więcej u nasady dużego palca. Należy zwrócić uwagę, aby palce lewej ręki leżały na powierzchni pilnika, nie zachodząc poza jego dolne krawędzie, ponieważ podczas wykonywania szerokiego ruchu pilnikiem krawędź obrabianego przedmiotu może skaleczyć rękę, tym bardziej że podczas piłowania krawędź ta jest ostra.
Piłować należy całą długością pilnika ruchami ciągłymi i równomiernymi, regulując przy tym nacisk rąk zależnie od zmiany położenia pilnika i kształtu piłowanej powierzchni. Stałemu równomiernemu ruchowi rąk towarzyszy lekkie wahanie tułowia.
Podczas piłowania powstaje duża ilość opiłków metalowych, które należy zmiatać z obrabianego przedmiotu, imadła i stołu warsztatowego tylko za pomocą szczotki włosiowej lub w ostateczności – szmatką. Nie należy zgarniać opiłków gołą ręką, zdmuchiwać ustami ani sprężonym powietrzem, ponieważ grozi to skaleczeniem ręki lub zapyleniem oczu.
Zaleca się noszenie beretu podczas pracy, ponieważ opiłki, które wpadną we włosy, są trudne do usunięcia i podczas czesania głowy mogą spowodować skaleczenie. Szczególnie pożądane jest nakrycie głowy dla kobiet wykonujących pracę ślusarza.
    Losowe artykuły 

Podmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


Motywacja do nauki
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian.

    Artykuły


Rozmieszczenie ludności
Bariery osadnictwa. Wysokościowa (ciśnieniowa, grawitacyjna) do 5 tys m. Termiczna im wyżej tym temperatura maleje.Niebezpieczne metale i ich związki
Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.