link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Inhalacje

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .


<  1  2  3  


Rozróżniamy obecnie następujące metody uzyskiwania aerozoli leczniczych.
- za pomocą sprężonego powietrza = o ciśnieniu 1,5 - 3 atm. poprzez dyszę o średnicy 0,3 - 1mm, wywołuje podciśnienie zasysające cząsteczki wody o średnicy Ý 10 mm i gęstości od 50 do 500 mm3 na 1 l (urządzenie grzewcze umożliwia osiąganie wymaganej temp.,- za pomocą ultradźwięków = zogniskowanie fal ultradźwiękowych na granicy cieczy z powietrzem, wytwarza mgłę o dużej gęstości.
Wielkość kropelek jest zależna od częstotliwości fal ultradźwiękowych, np. 1 Mhz Þ ß 1 mm
Duża trudność w rozpraszaniu cieczy lepkich
- aparat Schnitzlera = wytwarzający spray o średnicy kropelek Ý50mm, które uderzają pod ciśnieniu błonę śluzowa nosa i gardła (stosowane w tzw. zanikowym nieżycie błon śluzowych),
- aparat do inhalacji tzw. szkockich = umożliwia zmiany temperatury aerozoli w granicach od 20o do 40o C,
- aparaty do wytwarzania i wziewań elektroaerozoli.
• naładowane ujemnie cząsteczki przyspieszają i ułatwiają oczyszczanie dróg oddechowych, zwiększając wydzielanie śluzu, pobudzają ruch mgiełkowy rzęsek (także i wodospady, tężnie),
• naładowane dodatnio aerozole oddziałują niekorzystnie (pyły, zanieczyszczenia).

INHALACJE NATURALNE : aerozol morski - przy wietrze od morza o średniej prędkości; w odl. ok. 300m od brzegu oddziaływanie wątpliwe.
LECZNICZE WODY MINERALNE = w postaci od 0,25 do 3 % w zabiegach 10-15 min., 1-2/dzień
- wody izotoniczne (0,9% Na Cl)
zmniejszają przekrwienie
błony śluzowej, wzmagają wydzielanie , normalizują funkcję bł.śluzowej
- wody hipotomiczne (0,3 - 0,8% NaCl) usuwają zalegające substancje

- wody hipertomiczne (1-3% NaCL) - wywołują przekrwienie błony śluzowej pobudzają wydzielanie gruczołów, rozrzedzają wydzielinę = odkrztuszanie i usuwanie.
Jod działa jw. (silniej).
Zawartość siarki szczególnie korzystna w przewlekłych stanach ropnych.
W licznych pracach naukowych (OBK Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu) potwierdzono korzystny wpływ stosowania leczniczego wody „Mieszko” = szczawa wodorowęglanowo -sodowej, w skojarzonym, leczeniu stanów zapalnych krtani.
Zwrócono uwagę na uzyskanie: rozrzedzenia wydzieliny śluzowe, jej przekrwienie, zmniejszenie podsychania, działanie odkażające, przywracające tzw. równowagę biologiczną komórek`.

Szczególna uwaga na stan sanitarna - higieniczny elementów aparatów i ochronę personelu.
Przy lekach mogących wywołać odczyn alergiczny duża ostrożność - próba i wywiad

Okresowa kontrola personelu w kierunku odporności na leki i reakcje alergiczne.

INHALACJE CELKOWE: stosowanie aerozolu leczniczego w zamkniętej przestrzeni celki - kabiny zabiegowej.
Wytwarzany jest aerozol różnokroplisty, przystosowany do rozpylania leków = substancji dodatkowych (często b.gęstych i lepkich).
Automatyczne sterowanie zabiegiem z uwzględnieniem wymogów sanitarno - higienicznych.
Rozróżniamy:
- fazę zabiegową;
- fazę higieniczną - rozpylanie środka dezynfekcyjnego i umycie całego pomieszczenia zabiegowego po skończonym dniu pracy (okresowe badania bakteriologiczne).
Aerozol leczniczy w celce osiąga maksymalną gęstość po pewnym czasie, gdy wystąpi zrównoważenie ilości wytwarzanego aerozolu z kubaturą komory - celki i pojawi się sedymentacja na ścianach i podłodze celki / oraz na pacjencie - ochronne ubranie).
Po uzyskaniu maksymalnej gęstości aerozolu w celce występuje nieznaczne nadciśnienie rzędu kilku mm Hg Þ wypycha aerozol przez nieszczelności na zewnątrz. tzw. gęstość zabiegowa Þ równowaga pomiędzy wytwarzaniem a sedymentacją (cząstki duże), wydostaniem się z komory oraz pochłanianym przez pacjenta.
    Losowe artykuły 

Bezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się


Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole
WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.

    Artykuły


Układ ruchu
Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.Prawo - zagadnienia
Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.