link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


W stawie promieniowo-nadgarstkowy m odwodzi, zgina dłoniowo. Odwodzi
i odprowadza kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym I.

5. Mięsień prostownik krótki kciuka (musculus eoctensor pollicis brevis) Przyczepia się do błony międzykostnej, powierzchni tylnej kości promieniowej i dochodzi do podstawy paliczka bliższego kciuka.
Czynność:
Prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym. Odwodzi kciuk i dłoń.
6. Mięsień prostownik długi kciuka (musculus eoctensor pollicis longus} Rozpoczyna się na 1/3 środkowej tylnej powierzchni kości łokciowej i błonie międzykostnej przedramienia i dochodzi do podstawy paliczka dalszego kciuka. Czynność:
Słaby prostownik stawu promieniowo-nadgarstkowego; prostuje kciuk we wszystkich jego stawach; przywodzi kciuk, współpracując z mięśniem międzykostnym grzbietowym I.

7. Mięsień prostownik wskaziciela (musculus eztensor indicis) Rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości łokciowej i błonie międzykostnej przedramienia poniżej przyczepił mięśnia prostownika długiego kciuka; łączy się ze ścięgnem dla wskaziciela od prostownika palców i kończy w rozcięgnie grzbietowym wskaziciela.
Czynność:
Prostuje wskaziciel; w stawie promieniowo-nadgarstkowym prostuje i odwodzi w stronę promieniową.
Po stronie grzbietowej na nadgarstku powstaje troczek prostowników (tzw. liga-mentum carpi dorsale}. Biegnie on z bocznej powierzchni kości promieniowej do wyrostka rylcowatego kości łokciowej, do kości grochowatej i kości trójgranistej. Od tego troczka w głąb przedramienia odchodzą przegrody tworzące przedziały włókni-sto-kostne, tzw. przedziały prostowników. Ścięgna mięśni przechodzące w kanałach są otoczone przez pochewki maziowe ścięgien.

MIĘŚNIE MIEDNICY
Mięśnie miednicy dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne. Do mięśni wewnętrznych należy mięsień biodrowo-lędźwiowy (musculus iliopsoas). Składa się on z mięśnia lędźwiowego większego (musculus psoas major), mięśnia lędźwiowego mniejszego (musculus psoas minor) i mięśnia biodrowego (musculus iliacus).
1. Mięsień biodrowy (musculus iliacus)
Leży w dole biodrowym na przestrzeni od grzebienia biodrowego do obu kolców biodrowych przednich i kresy granicznej; kończy się wspólnym ścięgnem na krętarzu mniejszym.
2. Mięsień lędźwiowy większy (musculus psoas major) Zbudowany jest z dwóch warstw: powierzchownej, która przyczepia się do powierzchni bocznych trzonów kręgów Thl2-L4, a warstwa głęboka przyczepia się do wyrostków żebrowych kręgów L1-L5 (pomiędzy obu warstwami znajduje się część splotu lędźwiowego). Wspólnie z mięśniem biodrowym przyczepia się do krętarza mniejszego.
3. Mięsień lędźwiowy mniejszy (musculus psoas minor) Rozpoczyna się na trzonach kręgów Thl2 i LI; jego włókna wytwarzają ścięgno kończące się w powięzi biodrowej.
Unerwienie:
Wszystkie trzy składowe są unerwione ruchowo przez gałęzie krótkie ze splotu lędźwiowego oraz gałęzie nerwu udowego (nerous femoralis).
Czynność:
Mięsień biodrowo-lędźwiowy silnie zgina staw biodrowy, przywodzi i obraca na zewnątrz; jednostronny skurcz zgina kręgosłup lędźwiowy do boku, współpracując z mięśniami skośnymi tej samej strony. Przy ustalonych kończynach dolnych lub w położeniu na plecach, mięśnie obu stron współpracują z mięśniami prostymi brzucha przy podnoszeniu kończyny dolnej lub zgięciu tułowia do przodu. Mięsień lędźwiowy mniejszy napina powięź biodrową i łuk biodrowo-grzebieniowy (arcus iliopectineus), chroniąc nerw udowy przed uciskiem.
Mięśnie zewnętrzne miednicy układają się w trzy warstwy:
Warstwa powierzchowna - mięsień pośladkowy wielki (musculus gluteus maocimus) i mięsień napinacz powięzi szerokiej (musculus tensor fasciae latae).
Warstwa środkowa - mięsień pośladkowy średni (musculus gluteus medius) i mały (musculus gluteus minimus).
Warstwa najgłębsza - mięsień gruszkowaty (musculus piriformis), mięśnie bliźniacze (musculi gemelli), mięsień zasłaniacz wewnętrzny (musculus obturator internus), mięsień zasłaniacz zewnętrzny (musculus obturator extemus) i mięsień czworoboczny uda (musculus ąuadratus femoris).    Losowe artykuły 

Analiza rynku wirtualnego na przykładach
Artykuł stanowi próbę przedstawienia sytuacji na rynku na podstawie kilku branż - m.in. opon, oświetlenia, branży ślubnej itp.


Materiały magnetyczne
Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne

    Artykuły


PING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.Statystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.