link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Mięśnie szyi dzielimy na mięśnie szyi w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz karku, które pod względem czynnościowym stanowią całość z mięśniami grzbietu. Mięśnie szyi (w ścisłym znaczeniu) dzielą się na grupy powierzchowną (m. mo-stkowo-obojczykowo-sutkowy i wspomniany już m. szeroki szyi), środkową (mm. nad- i podgnykowe) i tylną (mm, pochyłe i przedkręgowe).
W skład mięśni tułowia (ryć. 21 a i b) wchodzą mm. klatki piersiowej, brzucha, grzbietu i dna miednicy.
Mięśnie klatki piersiowej dzielimy na powierzchowne i głębokie. Odrębnie opisuje się przeponę.
Przepona (ryć. 22) oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Przyczepia się do kręgów lędźwiowych, żeber i dolnej części mostka. Kopulasto wypukła się w stronę jamy klatki piersiowej. Z dwóch kopuł, prawa sięga wyżej. Wszystkie części przepony (ich nazwy pochodzą od przyczepów początkowych) przechodzą we wspólne, płaskie ścięgno końcowe, zwane środkiem ścięgnistym. W przeponie znajdują się otwory, przez które przechodzą: przełyk (rozwór przełykowy), aorta (rozwór aortowy) i żyła główna dolna (otwór żyły głównej), a ponadto jeszcze inne, mniejsze twory. Dzięki odpowiednio rozmieszczonym przyczepom, przepona podczas skurczu porusza się ku dołowi, zwiększając pojemność jamy klatki piersiowej, co powoduje wdech (patrz „układ oddechowy" - mechanika oddychania). Podobną rolę (choć ich udział jest mniejszy) pełnią mięśnie międzyżebrowe, które podczas skurczu unoszą żebra, powiększając wymiar poprzeczny klatki piersiowej.

Mięśnie brzucha dzielą się na grupy przednio-boczną i tylną (ryć. 21).
Mięśnie dna miednicy tworzą dwie przepony - miednicy oraz moczowo--płciową.
Przepona, mięśnie ściany przednio-bocznej brzucha oraz dna miednicy, kurcząc się jednocześnie powodują wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, nazywany tłocznią brzuszną, która ma znaczenie m.in. podczas oddawania stolca czy akcji porodowej,
Mięśnie grzbietu przedstawia rycina 21 b. Głębokie mięśnie grzbietu określa się wspólną nazwą - mięsień prostownik grzbietu.

    Losowe artykuły 

Modele integracji gospodarczej
Dyskusje na temat integracji europejskiej nasiliły się w końcu lat 40, zyskując nowe argumenty w powstałej sytuacji polityczno-ekonomicznej


Postępowanie administracyjne
Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały – na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczególnych.

    Artykuły


Leasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r rokuStatystyka
Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.