link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE KLATKI PIERSIOWEJ
(musculi superficiales thoracis)
1. Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) - składa się z trzech części.
• Część obojczykowa przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka.
• Część mostkowo-żebrowa przyczepia się na błonie przedniej mostka i do chrząstek żeber I-VI.
• Część brzuszna dochodzi do blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha (musculus rectus abdominis).
Przyczep końcowy znajduje się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej (crista tuberculi majoris humeri).
Czynność:
Przywodzi, zgina i obraca ramię do wewnątrz w stawie ramiennym; opuszcza podniesione ramię; pociąga łopatkę do przodu; jest także dodatkowym mięśniem wdechowym.
Unerwienie:
Nerwy piersiowe przednie - przyśrodkowy i boczny (nervi thoracici anteriores -medialis et lateralis).
Część obojczykowa jest oddzielona od mostkowo-żebrowej przez rowek między-piersiowy (sulcus interpectoralis). Brzeg dolny mięśnia tworzy tzw. fałd pachowy przedni (plica axillaris anterior). Brzeg górny mięśnia jest oddzielony od brzegu przyśrodkowego mięśnia naramiennego (musculus deltoideus) przez rowek nara-mienno-piersiowy (sulcus deltoideopectoralis), który ku górze kończy się poniżej obojczyka trójkątem naramienno-piersiowym (trigonum deltoideopectorale).
W zawartości trójkąta znajdują się:
• Końcowy odcinek żyły odpromieniowej (vena cephalica), która przebija powięź obojczykowo-piersiową ffascia clavipectoralis) i uchodzi do żyły pachowej (vena axillaris) lub żyły podobojczykowej (vena subclavia).
• Towarzyszące żyle naczynia chłonne powierzchowne i niestale występujący węzeł chłonny naramienno-piersiowy (nodus lymphaticus deltoideopectoralis).
• Tętnica piersiowo-barkowa (arteria thoracoacromialis) wraz z gałęziami: barkową (ramus acromialis), naramienną (ramus deltoideus), obojczykową (ra-mus clavicularis) i piersiowymi (rami pectorales) oraz towarzyszące naczynia żylne.
• Nerwy piersiowe przednie (nervi thoracici anteriores).
• Tkanka tłuszczowa i łączna.
2. Mięsień piersiowy mniejszy (musculus pectoralis minor) - przyczepia się do żeber kostnych II-V oraz do wyrostka kruczego łopatki (nie działa na staw ramien-ny!!!).
Czynność:
Obniża i przywodzi obręcz kończyny górnej; obraca topatkę, obniżając panewkę; jest dodatkowym mięśniem wdechowym.
Unerwienie:
Nerwy piersiowe przednie (nervi thoracici anteriores) (w zasadzie nerw przyśrod-kowy).
3. Mięsień zębaty przedni (musculus serratus anterior) - posiada 10 zębów przyczepiających się do 9 górnych żeber i do brzegu przyśrodkowego łopatki. Składa się z 3 części: górna przyczepia się do żeber I i II, środkowa do żeber II i III, dolna do żeber od IV do IX.
Czynność:
Przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu i w dół; współpracuje z mięśniem czworobocznym, odwodząc ramię do poziomu; przyciska łopatkę do klatki piersiowej; jest pomocniczym mięśniem wdechowym.    Losowe artykuły 

Przegląd dekoracji i akcesoriów karnawałowych
Czasy się zmieniły, technologie wytwarzania trochę mniej, ale jedno pozostaje niezmienne – nasza chęć do zabawy.


Analiza rynku wirtualnego na przykładach
Artykuł stanowi próbę przedstawienia sytuacji na rynku na podstawie kilku branż - m.in. opon, oświetlenia, branży ślubnej itp.

    Artykuły


Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczych

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.