link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Unerwienie:
Nerw piersiowy długi (nervus thoracicus longus).
4. Mięsień podobojczykowy (musculus subclavius) - przyczepia się do powierzchni górnej I żebra, bocznie od przyczepu więzadła żebrowo-obojczykowego (li-gamentum costoclaviculare) oraz do powierzchni dolnej końca barkowego obojczyka
Czynność:
Obniża obojczyk, poszerza światło żyły podobojczykowej (dzięki połączeniu z przy-danką żyły).
Unerwienie:
Nerw podobojczykowy (neruus subclavius}.

MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE GRZBIETU
(musculi superficiales dorsi)
1. Mięsień czworoboczny (musculus trapezius) - przyczepia się do przyśrod-kowej części kresy karkowej górnej (linea nuchae superior} i guzowatości potylicznej zewnętrznej (protuberantia occipitalis eoctema), do więzadła karkowego (liga-mentum nuchae), wyrostków kolczystych kręgów C 7 i Thl-12 oraz do więzadła nad-kolcowego (ligamentum supraspinatum). Włókna górne (część zstępująca) dochodzą do końca barkowego obojczyka; środkowe (część poprzeczna) do wyrostka barkowego (acromion) i grzebienia łopatki (spina scapulae); dolne (część wstępująca) przechodzą nad trójkątem grzebienia (trigonum spinae) i dochodzą do części przy-środkowej górnej powierzchni grzebienia łopatki.
Czynność:
Część górna mięśnia dźwiga bark ku górze (ruch „powątpiewania"), zgina kręgosłup szyjny do tyłu. Część dolna opuszcza bark lub podnosi tułów do góry. Części górna i dolna podnoszą ramię ponad płaszczyznę poziomą. Cały mięsień cofa barki, zbliżając łopatki.
Unerwienie:
Gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego - XI nerw czaszkowy (ramus extemus nerui accessorii) oraz gałąź do mięśnia czworobocznego (ramus musculi trape-zii) ze splotu szyjnego.
2. Mięsień najszerszy grzbietu (musculus latissimus dorsi) - przyczepia się do wyrostków kolczystych kręgów Th5 lub Th6 do Th 12, L l-5 i grzebienia krzyżowego pośrodkowego (crista sacralis mediana), do tylnej 1/3 wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego (crista iliaca), do powierzchni zewnętrznej IX lub X-XII żebra, wchodząc między pasma mięśnia skośnego brzucha zewnętrznego oraz do dolnego kąta łopatki. Przyczep dalszy znajduje się na grzebieniu guzka mniejszego kości ra-miennej (crista tuberculi minoris humeri).
Czynność:
Przywodzi ramię, zgina, obraca do wewnątrz, jest pomocniczym mięśniem wydechowym.
Unerwienie:
Nerw piersiowo-grzbietowy (neruus thoracodorsalis).
3. Mięsień równoległoboczny (musculus rhomboideus) - przyczepia się do dolnego odcinka więzadła karkowego (ligamentum nuchae), wyrostków kolczystych kręgów C6-7, Thl-4 i do więzadła nadkolcowego (ligamentum supraspinatum), do brzegu przyśrodkowego łopatki (na przestrzeni od trójkąta grzebienia do dolnego kąta). Między pęczkami piersiowymi i szyjnymi występuje szczelina dzieląca całość masy mięśnia na mięsień równoległoboczny większy i mniejszy (musculus rhomboideus major et minor).
    Losowe artykuły 

Trądzik
Trądzik dotyka 85% ludzi mieszkających w Polsce. Chociaż nie jest on uważany za poważną dolegliwość zdrowotną, to wywołuje problemy natury estetycznej


Turystyka kajakowa
Kajakarstwo jest jednym z najwspanialszych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Pozwala nam obejrzeć praktycznie niedostępne w inny sposób zakątki naszego kraju

    Artykuły


Nowotwór złośliwy skóry
Zmianą chorobową, z której może rozwinąć się nowotwór jest stan przedrakowy. Wymaga on odpowiedniego leczenia i stałej kontroli lekarskiej, ale w żadnym wypadku nie wolno go lekceważyć.Zasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.