link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Czynność:
Pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo. Unerwienie:
Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae).
4. Mięsień dźwigacz łopatki (musculus levator scapulae) - przyczepia się do wyrostków poprzecznych kręgów Cl-C4 i do brzegu przyśrodkowego łopatki (margo medialis scapulae) - na odcinku od kąta górnego do trójkąta grzebienia.
Czynność:
Zgina kręgosłup szyjny do boku, przy obustronnym skurczu zgina kręgosłup szyjny ku tyłowi, pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo.
Unerwienie:
Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae) oraz gałęzie ze splotu szyjnego.


MIĘŚNIE OBRĘCZY BARKOWEJ
(musculi cinguli membri superioris)
1. Mięsień naramienny (musculus deltoideus) - przyczepia się do końca barkowego obojczyka, wyrostka barkowego łopatki i dolnej powierzchni grzebienia łopatki oraz do guzowatości naramiennej.
Czynność:
Część barkowa zgina i odwodzi ramię w stawie ramiennym; część obojczykowa obraca je do wewnątrz i przywodzi oraz zgina; część grzbietowa obraca na zewnątrz, przywodzi i prostuje.
2. Mięsień nadgrzebieniowy (musculus supraspinatus) - przyczepia się do dołu nadgrzebieniowego (fossa supraspinata) i do guzka większego kości ramiennej oraz do torebki stawowej.
Czynność:
Odwodzi, obraca na zewnątrz oraz zgina kończynę w stawie ramiennym.
3. Mięsień podgrzebieniowy (musculus infraspinatus} - przyczepia się do 2/3 przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego (fossa infraspinata) i do guzka większego kości ramiennej.
Czynność:
Obraca ramię na zewnątrz (szczególnie przy ramieniu obróconym do wewnątrz), przywodzi i zgina w stawie ramiennym (część dolna mięśnia).
4. Mięsień obły mniejszy (musculus teres minor) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki (margo lateralis scapulae) i do guzka większego kości ramiennej.
Czynność:
Obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je w stawie ramiennym.
5. Mięsień obły większy (musculus teres major) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki i do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej.
Czynność:
Przywodzi i obraca ramię do wewnątrz, a także prostuje je w stawie ramiennym.
6. Mięsień podłopatkowy (musculus subscapularis) - przyczepia się do powierzchni żebrowej łopatki oraz do guzka mniejszego kości ramiennej (częściowo do grzebienia guzka mniejszego). Czynność:
Obraca do wewnątrz i przywodzi ramię.
Unerwienie:
Nerwy podłopatkowe (nerui infrascapulares).
MIĘŚNIE RAMIENIA
(musculi brachii)
GRUPA PRZEDNIA MIĘŚNI RAMIENIA
Uwaga!!! Cala grupa przednia jest unerwiona przez nerw mięśniowo-skórny
(neruus musculocutaneus).
1. Mięsień kruczo-ramienny (musculus coracobrachialis)
Przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki (processus coracoideus scapulae} oraz do 1/2 górnej powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej. Czynność:
Zgina, przywodzi, obraca do wewnątrz lub na zewnątrz - w zależności od położenia
mięśnia - w stawie ramiennym.    Losowe artykuły 

Podmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


Masaż leczniczy
Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki

    Artykuły


Bezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa sięOchrona wody
Wielu ludzi wciąż jest przekonanych, że zasoby wody są niewyczerpywalne i w związku z tym zużywa tej wody więcej niż potrzeba.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.