link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


MIĘŚNIE PRZEDRAMIENIA
(musculi antebrachii)
Dzielimy je na trzy grupy: boczną, tylną i przednią.
GRUPA PRZEDNIA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA
Uwaga!!! Mięśnie grupy przedniej (z wyjątkiem mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka oraz dwóch głów strony łokciowej zginacza głębokiego palców) są unerwione przez gałęzie nerwu pośrodkowego (nerwus medianus). Mięśnie wymienione w nawiasie są zaopatrzone przez gałęzie nerwu łokciowego (nervus ulnaris}.
W grupie przedniej wyróżnia się dwie warstwy mięśni, składające się z dwóch pokładów każda (inaczej - cztery warstwy).
Warstwa powierzchowna, pokład powierzchowny (lub warstwa pierwsza)
1. Mięsień nawrotny obły (musculus pronator teres)
Posiada dwie głowy: głowę ramienną, która rozpoczyna się na przegrodzie między-mięśniowej przyśrodkowej i nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej, oraz głowę łokciową, która przyczepia się do wyrostka dziobiastego; obie łączą się i dochodzą do powierzchni bocznej części środkowej kości promieniowej.
Czynność:
Zgina w stawie łokciowym oraz nawraca przedramię.
2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (rrmsculusjleccor carpi radialis) Przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej i powięzi przedramienia, a kończy się na podstawie II kości śródręcza.
Czynność:
Słabo zgina w stawie łokciowym; głównie zgina dłoniowo i odwodzi w stronę promieniową w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Gdy ręka jest zgięta grzbietowo, a przedramię wyprostowane, nawraca je.
3. Mięsień dłoniowy długi (musculus palmaris longus) Przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej i powięzi przedramienia; kończy się w rozcięgnie dłoniowym.
Czynność:
Słabo zgina w stawie łokciowym i promieniowo-nadgarstkowym, słabo nawraca przedramię; napina rozcięgno dłoniowe (za jego pośrednictwem zgina stawy dłoni i stawy śródręczno-paliczkowe).
4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (musculiLS Jlexor carpi ulnaris) Posiada dwie głowy: ramienną i łokciową. Głowa ramienna rozpoczyna się na nad-kłykciu przyśrodkowym kości ramiennej i powięzi przedramienia. Głowa łokciowa przyczepia się do tylnej powierzchni wyrostka łokciowego kości łokciowej i brzegu tylnego kości łokciowej; ścięgno końcowe dochodzi do kości grochowatej.
Czynność:
Zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Uwaga!!! Unerwiony przez nerw łokciowy (neruus ulnaris).
Warstwa powierzchowna, pokład głęboki (lub warstwa druga)
l. Mięsień zginacz powierzchowny palców (musculus jlexor digitorum su-perficialis)
Ma dwie głowy: ramienno-łokciową (przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej i wyrostka dziobiastego kości łokciowej) oraz promieniową (przyczepia się do powierzchni przedniej końca bliższego kości promieniowej); włókna mięśnia odchodzą od łuku ścięgnistego rozpiętego między obiema głowami. Mięsień posiada cztery brzuśce, z których wychodzą 4 ścięgna biegnące pod troczkiem zginaczy przez kanał nadgarstka, dochodząc do paliczka bliższego, dzielą się na dwie odnogi. Ścięgno rozdwajając się, tworzy szczelinę, przez którą przechodzi ścięgno zginacza głębokiego palców, dochodzące do paliczka środkowego - stąd nazwy: zginacz przeszywający i przeszyty (flexor perforans et perforatus), odpowiednio dla zginacza głębokiego i powierzchownego.
Czynność:
Słabo zgina w stawie łokciowym oraz zgina w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina stawy ręki oraz przywodzi palce do palca środkowego.    Losowe artykuły 

Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.


Lampy i oświetlenie led oraz inne konkurencyjne branże
Analiza rynku oświetlenia jak rynku rozwijającego się w kierunku przewagi strony podażowej

    Artykuły


Podmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usługAerobik
Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie) co oznacza, że aby być zdrowym należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch czyli ćwiczenia gimnastyczne.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.