link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Warstwa głęboka, pokład powierzchowny (lub warstwa trzecia)
1. Mięsień zginacz głęboki palców (musculus jlexor digitorum profundus) Rozpoczyna się na 2/3 górnych przedniej i przyśrodkowej powierzchni trzonu kości łokciowej oraz błonie międzykostnej przedramienia; kończy się na podstawach paliczków dalszych.
Czynność:
Zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina wszystkie stawy ręki (palców II-V).
Uwaga!!! Jest unerwiony podwójnie: przez nerw międzykostny przedni, będący gałęzią nerwu pośrodkowego, są unerwione dwa brzuśce od strony promieniowej (dla palców II i III); od strony łokciowej unerwia go nerw łokciowy (brzuśce dla palców IV i V).
2. Mięsień zginacz długi kciuka (musculus flexor pollicis longus) Przyczepia się do powierzchni przedniej kości promieniowej, błony międzykostnej przedramienia oraz nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, dochodząc do podstawy paliczka dalszego kciuka.
Czynność:
Zgina i odwodzi dłoń w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina kciuk we wszystkich jego stawach.
Unerwiony jest przez nerw międzykostny przedni (neruns interosseus ante-rior), będący gałęzią nerwu pośrodkowego.
Warstwa głęboka, pokład głęboki (lub warstwa czwarta)
l. Mięsień nawrotny czworoboczny (musculus pronator ąuadratus) Rozpościera się między 1/4 dolnymi przednich powierzchni kości promieniowej i łokciowej.

Mięśnie dłoni

stanowią trzy grupy
-mięśnie kłębu
-mięśnie kłębika
-mięśnie środkowe ręki

OKOLICA GRZBIETOWA PRZEDRAMIENIA
(regio dorsalis antebrachii)
GRUPA BOCZNA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA
Uwaga!!! Całą grupę boczną mięśni przedramienia unerwia nerw promieniowy. Grupa składa się z 4 mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej (u zarodka wspólny zawiązek tych mięśni jest unerwiany wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego i leży na tylnej powierzchni). Następnie przesuwa się on na stronę przednią przedramienia i wstępuje na kość ramienną.
1. Mięsień ramienno-promieniowy (musculus brachioradialis) Przyczepia się do brzegu bocznego kości ramiennej w dolnym odcinku, do przegrody międzymięśniowej bocznej i kończy się tuż powyżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej.
Czynność:
Zgina w stawie łokciowym; w zależności od położenia przedramienia odwraca lub nawraca. Jego brzeg przedni ku dołowi ogranicza bruzdę promieniową przedramienia.
2. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka długi (musculus eoctensor carpi radialis longus)
Przyczepia się do brzegu bocznego i nadkłykcia bocznego kości ramiennej, do przegrody międzymięśniowej bocznej i kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy II kości śródręcza.
Czynność:
Zgina w stawie łokciowym, nieco nawraca przedramię; silnie zgina grzbietowe i odwodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym (jest antagonistą zginaczy palców).
3. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka krótki (musculus eocten-sor carpi radialis brevis)
Przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej i powięzi przedramienia i dochodzi do powierzchni grzbietowej podstawy III kości śródręcza.
Czynność:
Słabo zgina i nawraca w stawie łokciowym; prostuje i słabo odwodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym.    Losowe artykuły 

Stale stopowe
Stale stopowe, zwykle bardzo drogie, używane są w zastosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.


Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.

    Artykuły


Odpady
Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.