link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Bankowość

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >

Uczestników rynku finansowego można podzielić na 3 grupy:
•    banki
•    niebankowe instytucje finansowe
•    inwestorzy indywidualni i podmioty gospodarcze.
NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
•    ich znaczenie z uwagi na skalę posiadanych środków, operacji, znajomość rynków i profesjonalizm zarządzania
•    lokują one środki na różnych międzynarodowych rynkach finansowych, poszukując wyższej dywersyfikacji posiadanego portfela aktywów
•    inwestują na rynkach wschodzących oraz na rynkach krajów postsocjalistycznych, które stanowią ważny kierunek inwestowania.
Zaliczamy do nich:
•    instytucje ubezpieczeniowe
•    fundusze emerytalne
•    fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte, typu venture capital (z udziałem kapitału zagranicznego)
•    izby maklerskie
•    banki hipoteczne
•    konglomeraty finansowe.
INSTYTUCJE NIEPRZYJMUJĄCE DEPOZYTÓW (NIEBANKOWE) dzielimy na:
    FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – to spółki inwestycyjne lokujące swoje fundusze w instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, papiery komercyjne)
    UMOWNE INSTYTUCJE FINANSOWE do których zaliczamy:
•    instytucje ubezpieczeniowe – stają się uczestnikami rynku poprzez zbieranie środków od ubezpieczonych (na podstawie umowy ubezpieczenia majątkowego i na życie) lokując je w różne instrumenty finansowe jak: futures forwards, options, swaps; stanowią one duży segment rynku
•    fundusze emerytalne – zbierają środki od pracowników i pracodawców w celu dodatkowego zabezpieczenia osób indywidualnych na starość na podstawie zawartej umowy; reprezentują na rynku znaczny popyt na różne instrumenty finansowe     Losowe artykuły 

Domek na wsi czy mieszkanie w mieście?
Jednakże, mieszkanie poza miastem, niekoniecznie na wsi, ale na przykład na przedmieściach, też ma wiele zalet.


Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.

    Artykuły


Znacznie informacji dla kluczowych decyzji biznesowych
Gdzie szukać informacji o istonych dla nas branżach rynkuZasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.