link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Zdolność kredytowa

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Pod pojęciem zdolności kredytowej należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustawie.


Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu w takim samym stopniu odnosi się zarówno do osób prawnych jak i fizycznych. Możliwości udzielenia kredytu przy nie posiadaniu zdolności kredytowej są bardzo ograniczone i ograniczone w prawie bankowym
Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych:
W ramach badania zdolności kredytowej dokonuje się przede wszystkim analizy wskaźnikowej bilansu w zakresie:
• wskaźnika rentowności,
• przepływów pieniężnych,
• stopnia zadłużenia,
• płynności finansowej.
Dokonuje się ocen dwojakiego rodzaju:
1.statycznej tj. odnoszącej się do przeszłości i bieżącej sytuacji ekonomiczno – fizycznej,
2.dynamicznej odnoszącej się do perspektyw ekonomicznych w okresie kredytowania, a nawet w okresie wykraczającym poza ten czas. Tworzone są modele prognozowania niewypłacalności firmy w przyszłości. Podstawowym narzędziem jest wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna. Jest to statystyczno – matematyczna procedura majaca na celu na podstawie dużej ilości danych w formie wskaźników zidentyfikowania sytuacji zagrożenia lub jej brak w zakresie spłat kredytu udzielonego firmie. W istocie problem polega na oddzieleniu przedsiębiorstw zagrożonych i niezagrożonych niewypłacalnością. W modelach tych z samego założenia zdolności kredytowej jest traktowana jako sytuacja zerojedynkowa. Firma ją ma albo jej nie ma. Zdolność kredytowa osób fizycznych:
Na ocenę zdolności kredytowej osób fizycznych składają się dwa elementy:
1. ocena wiarygodności klienta – scoring
2. ocena zdolności kredytowej.
Na samym początku należy bardzo wyraźnie powiedzieć że metoda scoringowa nie jest wyłącznie sposobem oceniania zdolności kredytowej klienta indywidualnego. Z pomocą scoringu bada się wiarygodność klienta, a nie jego zdolność do spłaty kredytu. Wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy może być wysoka, natomiast zdolność do spłaty kredytu niska lub zerowa. Scoring to metoda statystyczna oparta na ekstrapolacji co oznacza, że o przeszłości wykonuje się na podstawie przeszłości. To wymaga przede wszystkim gromadzenia danych historycznych oraz doświadczenia. Scoring to zbiór reguł wg których ocenia się przeciętnego indywidualnego klienta. Tworzy się je na podstawie bardzo wielu danych obejmujących liczne grupy klientowskie. Ocenie wyrażonej w punktach podlegają cechy socjodemograficzne klienta takie jak: wiek, stan cywilny, sytuacja rodzinna, zawód, dochód, miejsce zamieszkania. Chodzi przede wszystkim o badanie cech, które mogą mieć wpływ na spłacalność kredytu. Zależnie od tego ile punktów klient otrzyma zostaje zakwalifikowany do określonej grupy ryzyka. Wówczas można już szybciej podjąć decyzję kredytową. W scoringu najistotniejszą sprawą jest opracowanie właściwego zestawu pytań i przypisanie poszczególnym cechom odpowiedniej liczby punktów. Połączenie oceny zdolności kredytowej ze scoringiem pozwala ocenie ryzyka i podjąć odpowiednią decyzję.    Losowe artykuły 

Statystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich


Zasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem

    Artykuły


Lampy i oświetlenie led oraz inne konkurencyjne branże
Analiza rynku oświetlenia jak rynku rozwijającego się w kierunku przewagi strony podażowejLeasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.