link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Motywacja do nauki

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian.


<  1  2  3    >


Motywacja do nauki wiąże się z celem, jaki stawia sobie dziecko w uczeniu się.
W przypadku motywacji wewnętrznej tym celem jest przede wszystkim ZWIĘKSZENIE SWOICH KOMPETENCJI.
Dążenie do zwiększenia swoich kompetencji powoduje:
•    szukanie zadań – intelektualnych wyzwań
•    wytrzymałość i wytrwałość przy wykonywaniu zadań
•    w obliczu przeszkód wzmożenie swoich wysiłków i analizowanie dotychczasowych strategii w celu umiejętności
•    podtrzymywanie motywacji wewnętrznej
W przypadku zaś motywacji zewnętrznej celem jest UZYSKANIE POZYTYWNEJ LUB UNIKNIĘCIE NEGATYWNEJ OCENY SWOICH KOMPETENCJI.
Dążenie do uzyskanie pozytywnej oceny swoich kompetencji powoduje:
•    unikanie porażek
•    mała wytrwałość podczas wykonywania zadań
•    niewykorzystanie w pełni swoich zdolności, w obliczu przeszkód
•    skłonność do lęków i negatywnego spostrzegania samego siebie
•    przypisywanie popełnianych błędów brakowi zdolności
•    niepewność, co do jakości efektu końcowego.
Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera odwołuje się do pojęcia uskrzydlenia jako najlepszej metody uczenia dzieci, uruchamiającej motywację wewnętrzną.

Uskrzydlenie – jest formą okiełznania emocji i wykorzystania ich w dążeniu do osiągnięć pozytywne emocje są skierowane na wykonywane w danej chwili zadanie. Uskrzydlenie jest stanem, który od czasu do czasu osiąga każdy, zwłaszcza wtedy, gdy osiąga szczyty swoich możliwości albo wykracz po za wszystko, czego dotychczas dokonał. Charakterystyczne jest uczucie spontanicznej radości, w którym całkowicie pochłania nas to , co robimy, nasza uwaga jest skoncentrowana niepodzielnie na zadaniu, a świadomość podporządkowana jest całkowicie działaniu. Do świadomości docierają tylko wrażenia z wąskiego wycinka postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, bezpośrednio związane z wykonywanym w tej chwili zadaniem, zatraca się wręcz poczucie czasu i przestrzeni. Nie myślimy ani o sukcesie, ani o porażce – motywuje nas czysta przyjemność działania.
     Losowe artykuły 

Leasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku


Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach

    Artykuły


Ochrona wody
Wielu ludzi wciąż jest przekonanych, że zasoby wody są niewyczerpywalne i w związku z tym zużywa tej wody więcej niż potrzeba.Segregacja odpadów
W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.