link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Nadzór bankowy

Dodał admin, 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.


1  2    >

ZADANIA GRNERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO (GINB):
-    licencjonowanie banków oraz monitorowanie ich struktury własności, a także adekwatności kierownictwa
-    monitorowanie stabilności finansowej banków poprzez system sprawozdawczości nadzorczej
-    przygotowanie regulacji ostrożnościowych dla systemu bankowego określających dozwolone lub zalecane parametry działania banków w zakresie adekwatności kapitału oraz wielkości ryzyk bankowych np. kredytowego, walutowego, płynności
-    prowadzenie inspekcji na miejscu w bankach celem oceny sytuacji finansowej banków, poziomu podejmowanego przez nie ryzyka oraz adekwatności zarządzania tym ryzykiem oraz zgodności z przepisami Prawa bankowego, Ustawy o NBP, statutem oraz decyzja o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku
-    inicjowanie oraz realizowanie na wniosek komisji Nadzoru Bankowego działań nadzorczych wobec banków w sytuacji kryzysowej, w tym monitorowanie programów i postępowania naprawczego, a w razie niedostatecznej poprawy sytuacji finansowej (kapitałowej) wnioskowanie do Komisji nadzoru Bankowego o podjecie dalszych kroków wynikających z przepisów prawa Bankowego (likwidacja, upadłość, połączenie)
-    wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w strukturach holdingowych, w tym współpraca z zagranicznymi organami nadzoru bankowego.
DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO (KNB):
Restrukturyzacja banków w trudnej sytuacji to tylko jeden z obszarów działań prowadzonych przez nadzór bankowy. Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w sektorze wymaga nieustannego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej banków. Dokonuje się tego poprzez:
-    nadzór inspekcyjny (inspekcja w bankach) jest systematycznie rozwijany, wyraża się to rozszerzaniem jego zakresu na nowe obszary działalności i rodzaje ryzyka, wprowadzaniem nowych metodologii i narzędzi inspekcyjnych oraz dostosowywaniu ich do przepisów prawa, wytycznych Komitetu Bazylejskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej
-    nadzór analityczny banki są również przedmiotem bezpośredniego nadzoru analitycznego. Na podstawie składanych przez nie sprawozdań i raportów szczegółowo analizuje się m.in. efektywność banków, ich ekspozycje na poszczególne rodzaje ryzyka. Umożliwia to identyfikację obszarów potencjalnych zagrożeń i dostarcza niezbędnych informacji dla sformułowania właściwej strategii nadzorczej wobec banków.     Losowe artykuły 

Podatek dochodowy w banku
DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


Niebezpieczne metale i ich związki
Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.

    Artykuły


Rozwój turystyki
Rozwój markowych produktów turystycznych, w tym na tworzenie nowoczesnych i konkurencyjnych rynkowo ofert, stanowi istotną szansę na dynamiczny rozwój regionów.Energia słoneczna, wiatru, wodna, geotericzna i jądrowa
Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.