link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Makroekonomia

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.


1  2    >

Makroekonomia analizuje zjawiska związane z procesem gospodarowania całych społeczeństw. Stara się ona wyjaśnić: dlaczego
i w jaki sposób rozwija się i zmienia gospodarka w miarę upływu czasu; jakie warunki powinny być spełnione aby gospodarka osiągnęła równowagę gospodarczą; dlaczego dochodzi do nadwyżki lub niedoboru w gospodarce?
Inflacja jest to wzrost przeciętnego poziomu cen w danym czasie, któremu nie towarzyszy wzrost jakości produkowanych dóbr i usług.
Bezrobociem określamy zjawisko, gdy w gospodarce występuje pewna liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia.
Bilans płatniczy jest to zestawienie transakcji danego kraju zawieranych pomiędzy nim a zagranicą dotyczących przepływu dóbr, usług, dochodów (przepływy bieżące)
i aktywów finansowych (przepływy kapitałowe i finansowe) w danym czasie. Poszczególne kraje osiągają w rzeczywistości nadwyżkę lub deficyt w bilansie płatniczym.

Ruch okrężny dochodów w gospodarce 2 – podmiotowej
Funkcjonują dwa rodzaje podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i firmy (przedsiębiorstwa). Gospodarstwa domowe są właścicielami zasobów, które udostępniają firmom. Firmy wykorzystują te zasoby produkcyjne, wytwarzając z nich dobra i usługi.
W zamian za wykorzystane zasoby firmy wypłacają gospodarstwom domowym dochody. Te otrzymane przez gospodarstwa dochody są więc dla firm kosztami. Gospodarstwa domowe przekształcają je w wydatki konsumpcyjne, czyli na dobra i usługi zaspokajające potrzeby członków tych gospodarstw.
Każde gospodarstwo planuje swoje wydatki konsumpcyjne. Ale na rzeczywiste wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych składają się wydatki planowane
i nieplanowane, które muszą być dokonane w sytuacjach niespodziewanych, np. naprawa pralki czy samochodu.
Produkty konsumpcyjne nabywane są przez gospodarstwa domowe
w przedsiębiorstwach. Pieniądze, które zostały wypłacone przez firmy gospodarstwom domowym jako dochody, wróciły zatem do firm jako zapłata za nabyte dobra i usługi.
W gospodarce krążą więc w jedną stronę strumienie zasobów oraz dóbr i usług,
a w drugą stronę pieniądze w postaci wypłaconych dochodów i wydatków. Obieg pieniężny
w gospodarce jest odzwierciedleniem obiegu rzeczowego i występuje w gospodarce tylko wtedy, gdy alokacja zasobów i samej produkcji odbywa się za pośrednictwem pieniądza.

Rozmiary działalności gospodarczej w skali makro mogą być mierzone 3 sposobami:
•    dochodów czynników produkcji;
•    wartości wytworzonych dóbr i usług;
•    wydatków na dobra i usługi.
Wyniki szacunków rozmiarów działalności gospodarczej powinien być ten sam, niezależnie od przyjętego sposobu liczenia, natomiast wartość wyprodukowanych dóbr i usług musi być równa wydatkom na nie. Z kolei te wydatki muszą być równe dochodom czynników produkcji przy założeniu, że w całości są one przeznaczane na  zakup dóbr i usług.
     Losowe artykuły 

Turystyka kajakowa
Kajakarstwo jest jednym z najwspanialszych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Pozwala nam obejrzeć praktycznie niedostępne w inny sposób zakątki naszego kraju


Bankowość
Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.

    Artykuły


Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarachNadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.