link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Makroekonomia

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.


1  2    >

Makroekonomia analizuje zjawiska związane z procesem gospodarowania całych społeczeństw. Stara się ona wyjaśnić: dlaczego
i w jaki sposób rozwija się i zmienia gospodarka w miarę upływu czasu; jakie warunki powinny być spełnione aby gospodarka osiągnęła równowagę gospodarczą; dlaczego dochodzi do nadwyżki lub niedoboru w gospodarce?
Inflacja jest to wzrost przeciętnego poziomu cen w danym czasie, któremu nie towarzyszy wzrost jakości produkowanych dóbr i usług.
Bezrobociem określamy zjawisko, gdy w gospodarce występuje pewna liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia.
Bilans płatniczy jest to zestawienie transakcji danego kraju zawieranych pomiędzy nim a zagranicą dotyczących przepływu dóbr, usług, dochodów (przepływy bieżące)
i aktywów finansowych (przepływy kapitałowe i finansowe) w danym czasie. Poszczególne kraje osiągają w rzeczywistości nadwyżkę lub deficyt w bilansie płatniczym.

Ruch okrężny dochodów w gospodarce 2 – podmiotowej
Funkcjonują dwa rodzaje podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i firmy (przedsiębiorstwa). Gospodarstwa domowe są właścicielami zasobów, które udostępniają firmom. Firmy wykorzystują te zasoby produkcyjne, wytwarzając z nich dobra i usługi.
W zamian za wykorzystane zasoby firmy wypłacają gospodarstwom domowym dochody. Te otrzymane przez gospodarstwa dochody są więc dla firm kosztami. Gospodarstwa domowe przekształcają je w wydatki konsumpcyjne, czyli na dobra i usługi zaspokajające potrzeby członków tych gospodarstw.
Każde gospodarstwo planuje swoje wydatki konsumpcyjne. Ale na rzeczywiste wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych składają się wydatki planowane
i nieplanowane, które muszą być dokonane w sytuacjach niespodziewanych, np. naprawa pralki czy samochodu.
Produkty konsumpcyjne nabywane są przez gospodarstwa domowe
w przedsiębiorstwach. Pieniądze, które zostały wypłacone przez firmy gospodarstwom domowym jako dochody, wróciły zatem do firm jako zapłata za nabyte dobra i usługi.
W gospodarce krążą więc w jedną stronę strumienie zasobów oraz dóbr i usług,
a w drugą stronę pieniądze w postaci wypłaconych dochodów i wydatków. Obieg pieniężny
w gospodarce jest odzwierciedleniem obiegu rzeczowego i występuje w gospodarce tylko wtedy, gdy alokacja zasobów i samej produkcji odbywa się za pośrednictwem pieniądza.

Rozmiary działalności gospodarczej w skali makro mogą być mierzone 3 sposobami:
•    dochodów czynników produkcji;
•    wartości wytworzonych dóbr i usług;
•    wydatków na dobra i usługi.
Wyniki szacunków rozmiarów działalności gospodarczej powinien być ten sam, niezależnie od przyjętego sposobu liczenia, natomiast wartość wyprodukowanych dóbr i usług musi być równa wydatkom na nie. Z kolei te wydatki muszą być równe dochodom czynników produkcji przy założeniu, że w całości są one przeznaczane na  zakup dóbr i usług.
 



    Losowe artykuły 





Aerobik
Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie) co oznacza, że aby być zdrowym należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch czyli ćwiczenia gimnastyczne.


Jak szukać dobrego mieszkania na sprzedaż ?
Na początek, jeśli nie mamy jeszcze jako takiego rozeznania, warto przejrzeć różnorodne oferty w Internecie. Wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, np. mieszkania

    Artykuły






Inwentaryzacja
Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.



Zwolnienia grupowe
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.