link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Urbanizacja

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Urbanizacja stwarza jednak szereg bardzo niekorzystnych konsekwencji, tak w życiu społecznym jak i w środowisku naturalnym,


1  2  3  4    >

Przez urbanizację rozumiemy proces rozwoju miast już istniejących, wzrost liczby nowych miast oraz w rezultacie powiększanie się obszarów miejskich.
Urbanizacja jest problemem złożonym, a jej głównymi przyczynami są przepływ ludności wiejskiej do miast oraz przyrost naturalny ludności.
Urbanizacja ma miejsce na całym świecie i jest to proces nieodwracalny.
Do miast o największej ilości ludności należą: Tokio - 11.9 mln (1993) ,które wraz z aglomeracją Jokohamy tworzy największy obszar metropolitalny świata wynoszący 27,5 mln (1992), Meksyk - 20,2 mln (1990), Sao Paulo - 15,2 mln (1991), Nowy Jork - 15,6 mln (1985) i Szanghaj - 11,8 mln (1985).
Na podstawie znanych aktualnych tendencji można prognozować, że liczba ludności w tych największych miastach będzie nadal rosła i w roku 2000 będzie wynosić dla: Tokio - 20,2 mln, Meksyku – 25,8 mln, Sao Paulo - 24,0 mln, Nowego Jorku - 15,8 mln i Szanghaju -13,3 mln.
W Polsce największym skupiskiem ludności miejskiej jest Warszawa (ok. 7% ludności miejskiej w kraju w 1993 r.) licząca 1.641 mln ludzi. Także i w Polsce występują aglomeracje miejskie, do których należy Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) liczący ok. 3 mln mieszkańców, obejmujący 14 dużych miast, takich jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze itp. oraz Trójmiasto, liczące 760 tyś. mieszkańców, obejmujące Gdańsk, Gdynię i Sopot.
W Polsce żyje w miastach >65% mieszkańców i wielkość ta stale rośnie.
Przepływ ludności ze wsi do miast jest związany z rozwojem w nich przemysłu, usług, handlu i szeregiem innych przyczyn z różnych dziedzin życia społecznego.
Jednocześnie, zmiana zasad gospodarowania na roli i w hodowli w celu obniżki nakładów na produkcję rolną także przez nowoczesną mechanizację rolnictwa, wymusza mniejszą ilość ludzi zatrudnionych na wsi.
Dążenie do zmiany stylu życia z wiejskiego na miejski, to dalsza przyczyna migracji ludności ze wsi do miast.
Urbanizacja stwarza jednak szereg bardzo niekorzystnych konsekwencji, tak w życiu społecznym jak i w środowisku naturalnym, do których należy głównie zaliczyć:
     Losowe artykuły 

Statystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich


Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczych

    Artykuły


Zróżnciowanie strefowe gleb
KLIMATY RÓWNIKOWE Wilgotne lasy równikowe (brak okresów wegetacyjnych – rośliny kwitną i owocują cały rokBezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.