link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo wspólnotowe

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich, w formie wiążących rozporządzeń, dyrektyw decyzji, a także zaleceń i opinii, umów z państwami trzecimi


1  2  3    >


Pojęcie źródeł prawa
Mogą być rozumiane w znaczeniu:
• formalnym,
• materialnym,
• poznawczym.

W znaczeniu formalnym To różne rodzaje aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie przestrzeni prawnej Unii Europejskiej i proces osiągania jej celów we wszystkich filarach.
W znaczeniu materialnym To wola państw członkowskich, które w traktatach przyznały UE i instytucjom kompetencje do tworzenia prawa
W znaczeniu poznawczym To zbiory dokumentów wydawane przez instytucje UE (zamieszczane w wydawnictwach publikujących te dokumenty np. Dziennik Urzędowy UE)

Acquis communautaire (fr. "dorobek wspólnotowy") dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujący traktaty założycielskie i akcesyjne oraz umowy międzynarodowe je zmieniające (tzw. prawo pierwotne), przepisy wydawane na ich podstawie przez organy Wspólnot (prawo wtórne), umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską, orzecznictwo ETS i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego. Obowiązkiem każdego państwa wstępującego do Unii Europejskiej jest wprowadzenie acquis communautaire do własnego systemu prawnego
Acquis communautaire = dorobek wspólnotowy
Definicja według Jana Barcza:
?Całe dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje a także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE?

Acquis Communautaire
Prawo Wspólntowe
Polityki wspólnotowe
Orzecznictwo ETS
Prawo zwyczajowe

Porządek prawny Wspólnot:
Prawo pierwotne
Prawo pochodne w I filarze
Porozumienia międzynarodowe
Prawo pochodne w II i III filarze

Pierwotne prawo wspólnotowe
Traktaty założycielskie
Zmiany traktatów założycielskich
Traktaty o przystąpieniu poszczególnych państw
Przyjęte przez państwa członkowskie protokoły i oświadczenia załączone do traktatów założycielskich
Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej
• Zasady traktatowe
• Zasady sformułowane przez ETS
• Prawa podstawowe i wolności jednostek
Zasady ogólne prawa
Solidarności
Pomocniczości
Proporcjonalności
Kompetencji dorozumianych
Uprawnionych oczekiwań
Odpowiedzialności państwa i WE
Niedyskryminacji
Równości
Pewności prawa
Dobrej administracji
O charakterze proceduralnym
     Losowe artykuły 

Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.


Zróżnciowanie strefowe gleb
KLIMATY RÓWNIKOWE Wilgotne lasy równikowe (brak okresów wegetacyjnych – rośliny kwitną i owocują cały rok

    Artykuły


Nurkowanie dla każdego
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, iż aby nauczyć się nurkować w pełnym sprzęcie nie potrzeba być żadnym komandosem ani astronautą.Przegląd dekoracji i akcesoriów karnawałowych
Czasy się zmieniły, technologie wytwarzania trochę mniej, ale jedno pozostaje niezmienne – nasza chęć do zabawy.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.