link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo wspólnotowe

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich, w formie wiążących rozporządzeń, dyrektyw decyzji, a także zaleceń i opinii, umów z państwami trzecimi


1  2  3    >


Pojęcie źródeł prawa
Mogą być rozumiane w znaczeniu:
• formalnym,
• materialnym,
• poznawczym.

W znaczeniu formalnym To różne rodzaje aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie przestrzeni prawnej Unii Europejskiej i proces osiągania jej celów we wszystkich filarach.
W znaczeniu materialnym To wola państw członkowskich, które w traktatach przyznały UE i instytucjom kompetencje do tworzenia prawa
W znaczeniu poznawczym To zbiory dokumentów wydawane przez instytucje UE (zamieszczane w wydawnictwach publikujących te dokumenty np. Dziennik Urzędowy UE)

Acquis communautaire (fr. "dorobek wspólnotowy") dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujący traktaty założycielskie i akcesyjne oraz umowy międzynarodowe je zmieniające (tzw. prawo pierwotne), przepisy wydawane na ich podstawie przez organy Wspólnot (prawo wtórne), umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską, orzecznictwo ETS i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego. Obowiązkiem każdego państwa wstępującego do Unii Europejskiej jest wprowadzenie acquis communautaire do własnego systemu prawnego
Acquis communautaire = dorobek wspólnotowy
Definicja według Jana Barcza:
?Całe dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje a także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE?

Acquis Communautaire
Prawo Wspólntowe
Polityki wspólnotowe
Orzecznictwo ETS
Prawo zwyczajowe

Porządek prawny Wspólnot:
Prawo pierwotne
Prawo pochodne w I filarze
Porozumienia międzynarodowe
Prawo pochodne w II i III filarze

Pierwotne prawo wspólnotowe
Traktaty założycielskie
Zmiany traktatów założycielskich
Traktaty o przystąpieniu poszczególnych państw
Przyjęte przez państwa członkowskie protokoły i oświadczenia załączone do traktatów założycielskich
Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej
• Zasady traktatowe
• Zasady sformułowane przez ETS
• Prawa podstawowe i wolności jednostek
Zasady ogólne prawa
Solidarności
Pomocniczości
Proporcjonalności
Kompetencji dorozumianych
Uprawnionych oczekiwań
Odpowiedzialności państwa i WE
Niedyskryminacji
Równości
Pewności prawa
Dobrej administracji
O charakterze proceduralnym
     Losowe artykuły 

Przeglądarka WWW
Przeglądarka WWW jest oprogramowaniem, które interpretuje język HTML (Hypertext Markup Language) — jeden z języków używanych do zapisywania zawartości strony WWW.


Arena Laser Games – laserowy paintball
Ostatnio bardzo ale to bardzo brakuje mi ciepłych dni, ze względu na brak paintball-owych potyczek, których jestem wielkim fanem.

    Artykuły


Warunki uzyskania leasingu
Unormowanie w kodeksie cywilnym umowy leasingu uzasadnia m.in. konieczność zapobieżenia widocznej w praktyce nierówności stron.Kredytowanie działalności gospodarczej
W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufać

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.