link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Zróżnciowanie strefowe gleb

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Łukasz Piętowski

KLIMATY RÓWNIKOWE Wilgotne lasy równikowe (brak okresów wegetacyjnych – rośliny kwitną i owocują cały rok


<  1  2  

 W klimacie monsunowym w porze deszczowej roślinność rozrasta się bardzo bujnie. Typową rośliną tych lasów są bambusy, drzewa cytrusowe i magnolie. Jest podobna do lasów równikowych. Żyją tu pancerniki, jaguary, pumy, grzechotniki. Większość zwierząt lasów podzwrotnikowych żyje w zaroślach. Na terenie lasów monsunowych żyją słonie indyjskie, małpy, tygrysy, ogromnie bogaty jest świat gadów, ptaków i owadów. Na obszarach występowania makki – terra rosa; W basenie morza Śródziemnego także gleba brązowa; w lasach monsunowych – żółtoziemy i czerwonoziemy.
KLIMATY UMIARKOWANE Klimat kontynentalny – stepy (bezdrzewne formacje trawiaste i zielone – nazywane pampą, prerią, pusztą) Występuje tu mroźna zima, bujny rozwój roślinności przypada na wiosnę, wczesne lato i jesień. Z nadejściem lata zmniejsza się liczba opadów – nadziemna część roślin usycha. W klimacie wilgotniejszym – występuje lasostep. W części strefy klimatów umiarkowanych ciepłych, gdzie roczna suma opadów przekracza 500 mm, występują lasy liściaste i mieszane zrzucające liście na zimę (łęgi – wierzby i topole – mady; olsy – dominuje czarna olsza – podłoże z gleb bagiennych; grądy – grab; dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipy, osiki, sosny, brzozy, buki, jodły i jawory – żyzne gleby brunatne i płowe; bory sosnowe z domieszką brzóz, świerków, jodeł – gleby piaszczyste; bór mieszany (z domieszką sosny, dębu szypułkowego, buku, grabu, brzozy) – przejściowy między borami i grądami – zajmuje gleby nieco żyźniejsze niż piaszczyste. W strefie klimatów umiarkowanych chłodnych na półkuli północnej występuje tajga (lasy iglaste, głównie składające się z sosny, świerków, jodeł, limby syberyjskiej, modrzewia syberyjskiego) Klimat kontynentalny – żyją tu gazele, suhaki, widłorogi; liczne gryzonie np. susły, pieski preriowe, drapieżniki – rysie, lisy. Wiosną występuje wiele gatunków ptaków i owadów (np. szarańcza, chrząszcze)
Klimat umiarkowany ciepły – lasy strefy miarkowanej ciepłej zamieszkują między innymi: dziki, sarny, jelenie, łosie, żubry. Żyje tu także duża liczba owadów, ptaków, drobnych ssaków owadożernych. Do drapieżników zaliczamy: niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki.
Klimat umiarkowany zimny – wiele ptaków ze względu na aurę mieszka tu jedynie sezonowo. Przez cały rok żyją tu mysikróliki, głuszce i sójki. Występują tu liczne gryzonie: wiewiórki, sobole. Do drapieżników należą: niedźwiedzie. Wilk, rysie, żbiki. W lecie występują liczne owady, a wśród nich dominują komary Gleby kasztanowe w klimacie umiarkowanym ciepłym. W klimacie umiarkowanym kontynentalnym suchym – czarnoziemy. Klimacie umiarkowanym ciepłym, w którym występują lasy liściaste i mieszane – najbardziej typowe są gleby brunatne i płowe. W klimacie umiarkowanym chłodnym dominują gleby bielicowe i bielice.
    Losowe artykuły 

Modele integracji gospodarczej
Dyskusje na temat integracji europejskiej nasiliły się w końcu lat 40, zyskując nowe argumenty w powstałej sytuacji polityczno-ekonomicznej


Środki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

    Artykuły


Powstanie bankowości elektronicznej
Rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak, między innymi, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii elektronicznej i informatycznej.Statystyka
Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.