link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Rozmieszczenie ludności

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Łukasz Piętowski

Bariery osadnictwa. Wysokościowa (ciśnieniowa, grawitacyjna) do 5 tys m. Termiczna im wyżej tym temperatura maleje.


<  1  2  3    >

 Depopulacja – inaczej wyludnienie. Liczba ludności w miastach powyżej 200tys mieszkańców zmniejsza się ze względu na emigrację. Presja demograficzna – występuj, gdy gęstość zaludnienia przekracza 100os/km2. i powoduje degradację środowiska.
Migracje ludności świata i Polski.
Migracje i ich podział. Migracja – przemieszczenie się ludności prowadzące do zmiany miejsca pobytu lub zamieszkania. Podział według czasu trwania: migracje stałe, czasowe, wahadłowe. Podział według kryterium miejsca: zewnętrzna (poza krajem), wewnętrzna (wewnątrz kraju). Migracja rezydencjalna – przemieszczenie w wieku emerytalnym. Podział ze względu na przyczynę: przymusowa, swobodna. Rodzaje migracji: emigracja wyjazd z kraju ojczystego, imigracja przyjazd do nowego państwa, deportacja przymusowe usunięcie z kraju imigracyjnego. Reemigracja powrót z emigracji do kraju ojczystego. Repatriacja przemieszczenie ludności związane ze zmianą granic. Ewakuacja przymusowe usunięcie ludności z obszaru objętego jakimiś zagrożeniami. Przyczyny migracji: ekonomiczne w celu zarobienia, polityczne prześladowania, religijne Irak, Izrael, Afganistan, zasiedleniowe. Wielkie migracje w dziejach świata: 1820 – 1820 ekonomiczne 55 mln ludzi emigruje z Europy. XIX wiek z Europy do Nowego Świata (obie ameryki, Australia) XVIII –XIX z Afryki do Nowego Świata (głowie do ameryki) XIX z Azji do Nowego Świata (z Chin, Indii, czynniki ekonomiczne) Migracje Polaków: do 1918 emigracje z powodów ekonomicznych i politycznych, 1939 – 45 wewnętrzne, z Kresów Wschodnich do Syberii, Kazachstanu. Po 45 emigracje Polaków w ramach łączenia rodzin. 70 ponad 1,2 mln wyjechało. Duża fala wyjazdów na tle politycznym po 80 roku. Po 89 przyczyny ekonomiczne. 2005 – największa fala wyjazdów. Największe skupiska Polaków: 1)USA, 2) Niemcy, 3) Wlk. Brytania, 4) Irlandia, 5) Francja, 6) Ukraina, Białoruś, 7) Kazachstan, 8)Kanada, 9) Brazylia, Argentyna, 10) Australia, 11) Belgia. W Afryce w RPA, W Ameryce Ameryce USA, W Ameryce południowej w Brazylii, Australia. Skutki migracji. Emigracji. Zmniejsza się ilość ludności, zmniejsza się bezrobocie, zmniejsza się ilość rąk do pracy, starzenie społeczeństwa, zmniejsza się przyrost naturalny, zwiększa się obciążenie finansowe osób pracujących, spada zatrudnienie w oświacie, położnictwie. „Drenaż mózgów” Imigracji.      Losowe artykuły 

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.


Modele integracji gospodarczej
Dyskusje na temat integracji europejskiej nasiliły się w końcu lat 40, zyskując nowe argumenty w powstałej sytuacji polityczno-ekonomicznej

    Artykuły


Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.Stal
Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.