link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Rozmieszczenie ludności

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Łukasz Piętowski

Bariery osadnictwa. Wysokościowa (ciśnieniowa, grawitacyjna) do 5 tys m. Termiczna im wyżej tym temperatura maleje.


<  1  2  3  

 Zwiększa się konkurencja na rynku pracy, wzrost PKB, mieszanie się kultur, konflikty na różnym tle, rozrost czarnej strefy, może wzrosnąć przestępczość, zwiększenie obciążenia państwa kosztami opieki socjalnej.
Struktura zawodowa ludności świata.
Podział ludności wg jej aktywności zawodowej. Aktywność zawodowa – Ci, którzy utrzymują się ze swojej pensji (16 – 60 – 65) Bierność zawodowa – utrzymują się z innych źródeł niż pensja (0 – 16, 60 - 65 – n) Sektory gospodarki: 1) rolnictwo, leśnictwo, ryboustwo, rybactwo, 2) przemysł i budownictwo, 3) usługi (turystka, transport, łączność, bankowość, handel, oświata, służba zdrowia, wojsko, sądownictwo) 4) tylko w krajach najlepiej rozwiniętych – usługi wysoko specjalistyczne (komputeryzacja, zarządzanie) Podział krajów świata wg struktury zatrudnienia Kraje przedindustrialne Rolnictwo >60% Kraje industrialne do 30% rolnictwa Europa środkowa i wschodnia, Kraje postindustrialne do 10% rolnictwa ponad 70% w usługach. Struktura zatrudnienia w Polsce i jej terytorialne rozmieszczenie. I Sektor Największe zatrudnienia – Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Najmniejsze – Śląskie, Zachodniopomorskie. II Sektor Największe – Śląskie, Najmniejsze – Podlaskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Wielkopolskie. III Sektor – Największe – Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Wielkopolskie, Najmniejsze – Podlaskie, Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie. Rolnictwo pow. 20%Polaków i spada. Przemysł ok. 26% i spada, usługi pow 55% i rosną. Przyczyny bezrobocia na świecie: Kraje wysokorozwinięte wzrost mechanizacji i komputeryzacji, przenoszenie zakładów pracy do krajów taniej siły roboczej. Telekomunikacja.
    Losowe artykuły 

Turystyka kajakowa
Kajakarstwo jest jednym z najwspanialszych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Pozwala nam obejrzeć praktycznie niedostępne w inny sposób zakątki naszego kraju


Energia słoneczna, wiatru, wodna, geotericzna i jądrowa
Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania.

    Artykuły


Bankowość
Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.