link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Do własności państwowej zalicza się własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, np. państwowych przedsiębiorstw.
Własność komunalna jest mieniem samorządów terytorialnych. Własność rzemieślników i innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prywatną jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. spółki jawne) zalicza się do własności prywatnej osób fizycznych.
Własność spółdzielni spółek posiadających osobowość prawną i organizacji społecznych jest zaliczana do własności prywatnej osób prawnych.
Własność zagraniczna należy do osób fizycznych i prawnych mających siedzibę za granicą.
W zależności od form własności rozróżnia się podmioty gospodarcze państwowe, komunalne, prywatne osób fizycznych, prywatne osób prawnych i zagraniczne.
Własność państwową stanowią przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym, posiadającym osobowość prawną. Podjęcie decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa poprzedza postępowanie przygotowawcze, które ma na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa. Organ założycielski powołuje w tym celu odpowiedni zespół, który przeprowadza badania i analizę, dokonuje niezbędnych ustaleń i przedstawia swoją opinię. Dla każdego przedsiębiorstwa zakłada się osobną księgę rejestrową, składającą się z czterech działów (I - oznaczenie przedsiębiorstwa, II - organizacja przedsiębiorstwa, III - mienie przedsiębiorstwa, IV - połączenie, podział i likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstwa). Każdy dział obejmuje szereg szczegółowych wpisów. Zmiana stanu faktycznego powoduje konieczność dokonania nowego wpisu, który zastępuje wpis zdezaktualizowany.
Istnieją cztery cechy,które można przypisać przedsiębiorstwom:
1. Produkcja zarobkowa - dla zaspokojenia potrzeb osób trzecich, dla gospodarstw oraz dla innych przedsiębiorstw, które będą dane produkty przetwarzać.     Losowe artykuły 

Leasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku


Busko Zdrój
Początki Buska sięgają XII w., kiedy wokół kościoła św. Leonarda pojawiła się osada pasterska. W 1185r. właściciel Buska i okolic - rycerz Dersław sprowadził do osady zakonnice norbertanki.

    Artykuły


Prawo - zagadnienia
Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawaStatystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.