link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Do własności państwowej zalicza się własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, np. państwowych przedsiębiorstw.
Własność komunalna jest mieniem samorządów terytorialnych. Własność rzemieślników i innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prywatną jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. spółki jawne) zalicza się do własności prywatnej osób fizycznych.
Własność spółdzielni spółek posiadających osobowość prawną i organizacji społecznych jest zaliczana do własności prywatnej osób prawnych.
Własność zagraniczna należy do osób fizycznych i prawnych mających siedzibę za granicą.
W zależności od form własności rozróżnia się podmioty gospodarcze państwowe, komunalne, prywatne osób fizycznych, prywatne osób prawnych i zagraniczne.
Własność państwową stanowią przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym, posiadającym osobowość prawną. Podjęcie decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa poprzedza postępowanie przygotowawcze, które ma na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa. Organ założycielski powołuje w tym celu odpowiedni zespół, który przeprowadza badania i analizę, dokonuje niezbędnych ustaleń i przedstawia swoją opinię. Dla każdego przedsiębiorstwa zakłada się osobną księgę rejestrową, składającą się z czterech działów (I - oznaczenie przedsiębiorstwa, II - organizacja przedsiębiorstwa, III - mienie przedsiębiorstwa, IV - połączenie, podział i likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstwa). Każdy dział obejmuje szereg szczegółowych wpisów. Zmiana stanu faktycznego powoduje konieczność dokonania nowego wpisu, który zastępuje wpis zdezaktualizowany.
Istnieją cztery cechy,które można przypisać przedsiębiorstwom:
1. Produkcja zarobkowa - dla zaspokojenia potrzeb osób trzecich, dla gospodarstw oraz dla innych przedsiębiorstw, które będą dane produkty przetwarzać.     Losowe artykuły 

Busko Zdrój
Początki Buska sięgają XII w., kiedy wokół kościoła św. Leonarda pojawiła się osada pasterska. W 1185r. właściciel Buska i okolic - rycerz Dersław sprowadził do osady zakonnice norbertanki.


Niebezpieczne metale i ich związki
Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.

    Artykuły


Ewolucja
Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów.Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole
WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.