link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


2. Samodzielność (autonomia) - w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo nie może być zależne od bezpośrednich nakazów organów władzy państwowej (np. ministerstw) czy lokalnej. Ale nie oznacza to jednocześnie istnienia zupełnej gospodarczej samodzielności (niezależności) przedsiębiorstwa. W gospodarce rynkowej wiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i stanowiących zewnętrznie, np. samodzielnie spółki kapitałowe, jest nie tylko ściśle powiązanych (np. kapitałowo) z innymi przedsiębiorstwami, ale nawet jest często im gospodarczo podporządkowana (np. w koncernach).
3. Własne ryzyko - Przedsiębiorstwo tworzone jest w celu przynoszenia właścicielowi zysku. Mogą jednak zadziałać niekorzystne czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne, które mogą  spowodować straty, a nawet zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa. ryzyko to może znaleźć swój wyraz w stratach, zmniejszeniu się wielkości zleceń, podrożeniu czynników produkcji itp. Formalnie ryzyko można w przybliżeniu obliczyć, ale każde gospodarowanie jest związane z ryzykiem.
4. Działalność przedsiębiorstwa powinna mieć charakter trwały - oznacza to, że np. utworzenie organizacji gospodarczej dla jednorazowego przedsięwzięcia (np. konsorcjum) nie tworzy przedsiębiorstwa. Tak samo stworzenie wspólnoty wykonawczej szeregu przedsiębiorstw jednorazowego wspólnego wykonania wielkiego zadania, którego pojedyncze przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie wykonać (np.: portu, wielkiej budowli), nie stanowi w zasadzie przedsiębiorstwa.
Kolejnym przykładem podmiotów gospodarczych są spółki. Na obecnym etapie rekontrukcji gospodarki są one dominującym podmiotem gospodarczym. Pozwalają one na współdziałanie osób dysponujących kapitałem, prowadzące do realizacji wspólnych, najczęściej gospodarczych celów. Z prawnego punktu widzenia spółka jest umową. Z ekonomicznego punktu widzenia spółka to umowny związek osób (wspólników) i ich kapitałów w celu prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Z wyjątkiem dopuszczalnej przez prawo formie wspólnego celu gospodarczego. Z wyjątkiem dopuszczalnej przez prawo możliwości utworzenia spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka powinna składać się z co najmniej dwóch osób.      Losowe artykuły 

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.


Jak szukać dobrego mieszkania na sprzedaż ?
Na początek, jeśli nie mamy jeszcze jako takiego rozeznania, warto przejrzeć różnorodne oferty w Internecie. Wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, np. mieszkania

    Artykuły


Wypadek przy pracy
Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, które wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego.Domek na wsi czy mieszkanie w mieście?
Jednakże, mieszkanie poza miastem, niekoniecznie na wsi, ale na przykład na przedmieściach, też ma wiele zalet.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.