link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >

 Stronami umowy są wspólnicy, tj. osoby fizyczne lub osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przedmiotem wkładu kapitałowego może być wniesienie na własność spółki kwoty pieniężnej, jaki i wartości rzeczowych (niepieniężnych, np. nieruchomości, wierzytelności) określanych nazwą aportów.
Można wyróżnić kilka rodzajów spółek:
              I.  Spółki prawa cywilnego:
spółka cywilna
              II. Spółki handlowe:
spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo - akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka akcyjna
 
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Poza działalnością gospodarczą spółdzielnia - zgodnie z ustawą - może prowadzić również działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Definicja ta wskazuje na kilka cech konstytucyjnych spółdzielnię. Podstawowe znaczenie ma zrzeszeniowy charakter spółdzielni, co oznacza, że spółdzielnia jest zrzeszeniem osób, a nie kapitału jak spółka akcyjna. Wynikają z tego określone konsekwencje, polegające na tym, że na pierwszy plan wysuwają się członkowie, a nie fundusz (kapitał) pełni funkcje wspomagające. Kolejną cechą jest dobrowolność zrzeszania się i dobrowolność wystąpienia, co powoduje zmienność składu osobowego i funduszu udziałowego. Do niezbywalnych cech spółdzielni należy też reguła demokracji w zarządzeniu oznaczająca, że każdy członek ma jednakowe prawo głosu, niezależnie od liczby posiadanych udziałów. Z definicji spółdzielni wynika,że  jej celem jest maksymalizacja korzyści członków. Wynika z tego, że w centrum uwagi powinni być członkowie i ich przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa domowe, a nie spółdzielnia jako odrębny byt.     Losowe artykuły 

Turystyka kajakowa
Kajakarstwo jest jednym z najwspanialszych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Pozwala nam obejrzeć praktycznie niedostępne w inny sposób zakątki naszego kraju


Dług publiczny
Istotą zaciągania przez władze publiczne pożyczek, których skutkiem jest dług publiczny, jest uchwalenie niezrównoważonego budżetu

    Artykuły


Sieć komputerowa
Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci.Hipokineza
Hipokinezja prowadzi do zaburzeń w zakresie układów : sercowo – naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, uznana za zjawisko cywilizacyjne, wpływa na zaburzenia ludzkiego organizmu

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.