link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >

 Stronami umowy są wspólnicy, tj. osoby fizyczne lub osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przedmiotem wkładu kapitałowego może być wniesienie na własność spółki kwoty pieniężnej, jaki i wartości rzeczowych (niepieniężnych, np. nieruchomości, wierzytelności) określanych nazwą aportów.
Można wyróżnić kilka rodzajów spółek:
              I.  Spółki prawa cywilnego:
spółka cywilna
              II. Spółki handlowe:
spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo - akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka akcyjna
 
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Poza działalnością gospodarczą spółdzielnia - zgodnie z ustawą - może prowadzić również działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Definicja ta wskazuje na kilka cech konstytucyjnych spółdzielnię. Podstawowe znaczenie ma zrzeszeniowy charakter spółdzielni, co oznacza, że spółdzielnia jest zrzeszeniem osób, a nie kapitału jak spółka akcyjna. Wynikają z tego określone konsekwencje, polegające na tym, że na pierwszy plan wysuwają się członkowie, a nie fundusz (kapitał) pełni funkcje wspomagające. Kolejną cechą jest dobrowolność zrzeszania się i dobrowolność wystąpienia, co powoduje zmienność składu osobowego i funduszu udziałowego. Do niezbywalnych cech spółdzielni należy też reguła demokracji w zarządzeniu oznaczająca, że każdy członek ma jednakowe prawo głosu, niezależnie od liczby posiadanych udziałów. Z definicji spółdzielni wynika,że  jej celem jest maksymalizacja korzyści członków. Wynika z tego, że w centrum uwagi powinni być członkowie i ich przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa domowe, a nie spółdzielnia jako odrębny byt.     Losowe artykuły 

Współpraca turystyczna
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.


Lokalizacja przemysłu
Kraje o dużej powierzchni i dużych zasobach cechuje wszechstronnie rozwinięty przemysł (zarówno produkcja eksportowa, jak i na rozbudowany rynek wewnętrzny).

    Artykuły


PING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.Zdolność kredytowa
Pod pojęciem zdolności kredytowej należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustawie.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.