link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


 Spółdzielnia należy do osób prawnych typu zrzeszeniowego (korporacji) powstających z inicjatywy członków, a nie w drodze decyzji organu państwowego. Do założenia spółdzielni jest więc potrzebny wyraz woli zrzeszających się członków.
Członkowie-założyciele uchwalają i podpisują statut. Statut powinien określać między innymi: nazwę spółdzielni, jej siedzibę i adres, przedmiot działalności, wysokość i liczbę udziałów, które  członek jest obowiązany zadeklarować oraz terminy ich wnoszenia, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa,  wykluczania i wykreślania członków, zasady zwoływania walnego zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni, zasady podziału  nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat.
Podobnie jak inne osoby prawne, spółdzielnia posiada organy (władze) które  w przypisanym im zakresie kierują jej działalnością i reprezentują ją w stosunkach z innymi podmiotami prawa.
Organami spółdzielni są:
walne zgromadzenie
 rada nadzorcza,
zarząd
zebrania grup członkowskich      Losowe artykuły 

Domek na wsi czy mieszkanie w mieście?
Jednakże, mieszkanie poza miastem, niekoniecznie na wsi, ale na przykład na przedmieściach, też ma wiele zalet.


Arena Laser Games – laserowy paintball
Ostatnio bardzo ale to bardzo brakuje mi ciepłych dni, ze względu na brak paintball-owych potyczek, których jestem wielkim fanem.

    Artykuły


Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczychPodmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.