link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


 Spółdzielnia należy do osób prawnych typu zrzeszeniowego (korporacji) powstających z inicjatywy członków, a nie w drodze decyzji organu państwowego. Do założenia spółdzielni jest więc potrzebny wyraz woli zrzeszających się członków.
Członkowie-założyciele uchwalają i podpisują statut. Statut powinien określać między innymi: nazwę spółdzielni, jej siedzibę i adres, przedmiot działalności, wysokość i liczbę udziałów, które  członek jest obowiązany zadeklarować oraz terminy ich wnoszenia, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa,  wykluczania i wykreślania członków, zasady zwoływania walnego zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni, zasady podziału  nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat.
Podobnie jak inne osoby prawne, spółdzielnia posiada organy (władze) które  w przypisanym im zakresie kierują jej działalnością i reprezentują ją w stosunkach z innymi podmiotami prawa.
Organami spółdzielni są:
walne zgromadzenie
 rada nadzorcza,
zarząd
zebrania grup członkowskich      Losowe artykuły 

Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.


Energia słoneczna, wiatru, wodna, geotericzna i jądrowa
Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania.

    Artykuły


Współpraca turystyczna
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.Lokalizacja przemysłu
Kraje o dużej powierzchni i dużych zasobach cechuje wszechstronnie rozwinięty przemysł (zarówno produkcja eksportowa, jak i na rozbudowany rynek wewnętrzny).

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.