link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


              Rozróżnia się trzy grupy spółdzielni:
1. spółdzielnie użytkowników - tj. spółdzielnie zaspokajające potrzeby
gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków), ich celem  jest maksymalizacja korzyści gospodarstwa domowego, np. spółdzielnie spożywców, spółdzielnie mieszkaniowe, kredytowo - bankowe
            2. spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu - z nimi związane są przedsiębiorstwa
rodzinne, gospodarstwa rolne, rzemiosło, drobny handel itp. Ich zadaniem jest tańsze zaopatrzenie i lepszy zbyt produkcji ich członków np. Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu
                       3. spółdzielnie wytwórcze (pracy) - ich zadaniem jest wytwarzanie dóbr i usług; w spółdzielniach tych członkowie występują w podwójnej roli: są producentami (współwłaścicielami) i jednocześnie pracobiorcami, co oznacza, że sami spełniają określone zadania i funkcje. Aktualnie ten rodzaj spółdzielni ma zastosowanie głownie w funkcjonujących rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach pracy
Działalność gospodarcza spółdzielni prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Zysk spółdzielni po pomniejszeniu o obowiązkowe odpisy (podatek dochodowy i inne obciążenia) stanowi nadwyżkę bilansową, która podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.. Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego,a w części przekraczającej jego wysokość z funduszu udziałowego innych funduszy własnych.
Innym podmiotem gospodarczym są osoby fizyczne. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to najpowszechniejsza forma działalności gospodarczej    
(ponad 2,5 miliona podmiotów). Podstawą prawną tej formy działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 19 listopada 19999 r. Prawo działalności gospodarczej oraz postanowienia Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek) . Działalnością gospodarczą w rozumieniu cytowanej ustawy (art. 2.1) jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.      Losowe artykuły 

PING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.


Masaż leczniczy
Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki

    Artykuły


Stale stopowe
Stale stopowe, zwykle bardzo drogie, używane są w zastosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.Wyszukiwarka Yahoo
Yahoo charakteryzuje szybki rozwój i rozrost organizacji. Niech świadczy o tym fakt, że jeszcze w 1994 roku Yahoo zanotowało milion odwiedzin swojej witryny.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.