link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


              Rozróżnia się trzy grupy spółdzielni:
1. spółdzielnie użytkowników - tj. spółdzielnie zaspokajające potrzeby
gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków), ich celem  jest maksymalizacja korzyści gospodarstwa domowego, np. spółdzielnie spożywców, spółdzielnie mieszkaniowe, kredytowo - bankowe
            2. spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu - z nimi związane są przedsiębiorstwa
rodzinne, gospodarstwa rolne, rzemiosło, drobny handel itp. Ich zadaniem jest tańsze zaopatrzenie i lepszy zbyt produkcji ich członków np. Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu
                       3. spółdzielnie wytwórcze (pracy) - ich zadaniem jest wytwarzanie dóbr i usług; w spółdzielniach tych członkowie występują w podwójnej roli: są producentami (współwłaścicielami) i jednocześnie pracobiorcami, co oznacza, że sami spełniają określone zadania i funkcje. Aktualnie ten rodzaj spółdzielni ma zastosowanie głownie w funkcjonujących rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach pracy
Działalność gospodarcza spółdzielni prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Zysk spółdzielni po pomniejszeniu o obowiązkowe odpisy (podatek dochodowy i inne obciążenia) stanowi nadwyżkę bilansową, która podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.. Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego,a w części przekraczającej jego wysokość z funduszu udziałowego innych funduszy własnych.
Innym podmiotem gospodarczym są osoby fizyczne. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to najpowszechniejsza forma działalności gospodarczej    
(ponad 2,5 miliona podmiotów). Podstawą prawną tej formy działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 19 listopada 19999 r. Prawo działalności gospodarczej oraz postanowienia Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek) . Działalnością gospodarczą w rozumieniu cytowanej ustawy (art. 2.1) jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.      Losowe artykuły 

Zróżnciowanie strefowe gleb
KLIMATY RÓWNIKOWE Wilgotne lasy równikowe (brak okresów wegetacyjnych – rośliny kwitną i owocują cały rok


Inhalacje
Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .

    Artykuły


Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczychNurkowanie dla każdego
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, iż aby nauczyć się nurkować w pełnym sprzęcie nie potrzeba być żadnym komandosem ani astronautą.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.