link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podmiot gospodarczy

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >

 Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne - i nie mające osobowości prawnej jednostki organizacyjne - wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Osoba fizyczna uczestniczy w obrocie, prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Ma  to swój wyraz w trzech płaszczyznach:
podmiotowej wyrażającej sie tym, że indywidualny przedsiębiorca występuje w   obrocie jawnie z imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej itp.
majątkowej, której wyrazem jest zwarty charakter strefy praw podmiotowych na płaszczyźnie majątkowej, co oznacza, że składniki majątku przedsiębiorstwa, a także zobowiązania i długi wchodzą w ogół spraw majątkowych osoby fizycznej
odpowiedzialności oznaczającej pełna odpowiedzialność całym majątkiem osobistym, także za zobowiązania zaciągane przez przedsiębiorstwo.
             Podsumowując, można wyróżnić wiele podmiotów gospodarczych. Podmiotami gospodarczymi mogą być firmy jednoosobowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, różnego rodzaju spółki, dzielące się ogólnie na osobowe i kapitałowe. Większość pomiotów gospodarczych ma na celu tworzenie własnej działalności gospodarczej. W celu założenia tejże działalności należy
1. Zgłosić ten fakt do urzędu na którego obszarze ma być prowadzona działalność (zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej).Zgłoszenie działalności powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko osoby, nazwę firmy), określenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli będzie on stale wykonywał działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a ponadto, określenie rodzaju wykonywanej działalności oraz wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.     Losowe artykuły 

Środki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania


Domek na wsi czy mieszkanie w mieście?
Jednakże, mieszkanie poza miastem, niekoniecznie na wsi, ale na przykład na przedmieściach, też ma wiele zalet.

    Artykuły


Przeglądarka WWW
Przeglądarka WWW jest oprogramowaniem, które interpretuje język HTML (Hypertext Markup Language) — jeden z języków używanych do zapisywania zawartości strony WWW.Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.