link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


10. Przedstaw źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródła finansowania przedsiębiorstw to
kredyt
leasing
faktoring - polega na nabywaniu przez specjalistyczne przedsiębiorstwo bieżących wierzytelności od podmiotów gospodarczych.
gwarancje bankowe - pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia określonemu podmiotowi (beneficjętowi) określonej sumy pieniędzy, w przypadku gdyby kontrahent (zleceniodawca gwarancji) nie wypłacił świadczenia, do którego się zobowiązał
fundusze pomocowe (najczęściej z UE np. PHARE, ISPA i SAPARD)
11. Wymień rodzaje banków i ich działanie (praca)
12. Omów rynek papierów wartościowych

RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIELI SIĘ NA:
I. Rynek Kapitałowy
1. Istota rynku kapitałowego i jego zobowiązania
II. Rynek Papierów Wartościowych
1. Rynek Papierów Wartościowych
2. Instrumenty Rynku Papierów Wartościowych
a. Akcje
b. Czeki
c. Weksel
d. Obligacje
e. Bony Skarbowe

III. Instytucje Rynku Papierów Wartościowych
1.Giełda i maklerzy
IV. Nadzór i regulacje nad Rynkiem Papierów Wartościowych
1.Nadzór
2.Regulacje
     Losowe artykuły 

Makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.


Marzy Ci się własne mieszkanie? – Kredyty hipoteczne
Przez podpisaniem umowy kredytowej postaraj się uważnie przeanalizować rynek kredytów, masz przecież całkowite prawo do rzetelnego porównania różnych ofert kredytowych i zapoznania się z regulaminami

    Artykuły


Współpraca turystyczna
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.Charakterystyka polityki pieniężnej
W ostatnich latach w polityce banku centralnego, ukierunkowanej na walce z inflacją, przypisuje się coraz większą rolę w utrzymaniu stabilności finansowej.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.