link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


10. Przedstaw źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródła finansowania przedsiębiorstw to
kredyt
leasing
faktoring - polega na nabywaniu przez specjalistyczne przedsiębiorstwo bieżących wierzytelności od podmiotów gospodarczych.
gwarancje bankowe - pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia określonemu podmiotowi (beneficjętowi) określonej sumy pieniędzy, w przypadku gdyby kontrahent (zleceniodawca gwarancji) nie wypłacił świadczenia, do którego się zobowiązał
fundusze pomocowe (najczęściej z UE np. PHARE, ISPA i SAPARD)
11. Wymień rodzaje banków i ich działanie (praca)
12. Omów rynek papierów wartościowych

RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIELI SIĘ NA:
I. Rynek Kapitałowy
1. Istota rynku kapitałowego i jego zobowiązania
II. Rynek Papierów Wartościowych
1. Rynek Papierów Wartościowych
2. Instrumenty Rynku Papierów Wartościowych
a. Akcje
b. Czeki
c. Weksel
d. Obligacje
e. Bony Skarbowe

III. Instytucje Rynku Papierów Wartościowych
1.Giełda i maklerzy
IV. Nadzór i regulacje nad Rynkiem Papierów Wartościowych
1.Nadzór
2.Regulacje
     Losowe artykuły 

Rozwój turystyki
Rozwój markowych produktów turystycznych, w tym na tworzenie nowoczesnych i konkurencyjnych rynkowo ofert, stanowi istotną szansę na dynamiczny rozwój regionów.


Rozmieszczenie ludności
Bariery osadnictwa. Wysokościowa (ciśnieniowa, grawitacyjna) do 5 tys m. Termiczna im wyżej tym temperatura maleje.

    Artykuły


TCP/IP
Model TCP/IP jest historycznym i technicznym standardem sieci Internet. Model odniesienia TCP/IP został utworzony w Departamencie Obrony USA jako projekt sieci, która przetrwałaby w każdych warunkachPolska starość
Starość i starzenie się społeczeństw i jednostek stały się na przełomie wieków zagadnieniami wielokrotnie dyskutowanymi w różnych kręgach i różnych aspektach.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.