link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


13. Przedstaw rodzaje ubezpieczeń
ubezpieczenia emerytalne
ubezpieczenia rentowe,
ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe)
ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe)
ubezpieczenia na życie
ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia majątkowe

14. Przedstaw rolę i funkcję panstwa w gospodarce rynkowej
Państwo odgrywa istotną rolę we współczesnej gospodarce opartej na mechanizmach rynkowych.
Państwo i jego funkcje są reprezentowane przez rząd.
Wobec tego polityka gospodarcza odnosi się do problemów ekonomicznych oraz sposobów ich rozwiązania przez rząd.
Podstawowym zadaniem państwa, a więc rządu, w gospodarce rynkowej jest przede wszystkim stworzenie warunków do realizacji wzrostu gospodarczego kraju oraz wzmocnienie jego pozycji w systemie gospodarki światowej.
W tej sytuacji państwo pełni funkcje interwencyjne w zakresie polityki gospodarczej. Funkcje interwencyjne to:
ochronna zewnętrzna (polityka celna chroni produkcję krajową przed zagraniczną konkurencją)
ochronna wewnętrzna (zwalczanie praktyk monopolistycznych, obrona konkurencji oraz
łagodzenie skutków nierównej siły ekonomicznej różnych gałęzi gospodarczych)
ochrona stabilizacyjna (utrzymanie na bezpiecznym poziomie wahań bezrobocia i inflacji)
ochrona ekonomiczno-rozwojowa (stymulowanie tempa wzrostu poziomu gospodarczego i wpływanie na pożądane zmiany strukturalne w gospodarce)
ochnona społeczno-socjalna (podział produktu krajowego brutto, obrona i ochrona części społeczeństwa żyjącego z pracy najemnej oraz walka z bezrobociem)
ochrona społeczno-usługowa (świadczenie usług socjalnych, np. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona rodziny)
     Losowe artykuły 

Energia słoneczna, wiatru, wodna, geotericzna i jądrowa
Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania.


Makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.

    Artykuły


Hipokineza
Hipokinezja prowadzi do zaburzeń w zakresie układów : sercowo – naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, uznana za zjawisko cywilizacyjne, wpływa na zaburzenia ludzkiego organizmuTCP/IP
Model TCP/IP jest historycznym i technicznym standardem sieci Internet. Model odniesienia TCP/IP został utworzony w Departamencie Obrony USA jako projekt sieci, która przetrwałaby w każdych warunkach

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.