link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


13. Przedstaw rodzaje ubezpieczeń
ubezpieczenia emerytalne
ubezpieczenia rentowe,
ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe)
ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe)
ubezpieczenia na życie
ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia majątkowe

14. Przedstaw rolę i funkcję panstwa w gospodarce rynkowej
Państwo odgrywa istotną rolę we współczesnej gospodarce opartej na mechanizmach rynkowych.
Państwo i jego funkcje są reprezentowane przez rząd.
Wobec tego polityka gospodarcza odnosi się do problemów ekonomicznych oraz sposobów ich rozwiązania przez rząd.
Podstawowym zadaniem państwa, a więc rządu, w gospodarce rynkowej jest przede wszystkim stworzenie warunków do realizacji wzrostu gospodarczego kraju oraz wzmocnienie jego pozycji w systemie gospodarki światowej.
W tej sytuacji państwo pełni funkcje interwencyjne w zakresie polityki gospodarczej. Funkcje interwencyjne to:
ochronna zewnętrzna (polityka celna chroni produkcję krajową przed zagraniczną konkurencją)
ochronna wewnętrzna (zwalczanie praktyk monopolistycznych, obrona konkurencji oraz
łagodzenie skutków nierównej siły ekonomicznej różnych gałęzi gospodarczych)
ochrona stabilizacyjna (utrzymanie na bezpiecznym poziomie wahań bezrobocia i inflacji)
ochrona ekonomiczno-rozwojowa (stymulowanie tempa wzrostu poziomu gospodarczego i wpływanie na pożądane zmiany strukturalne w gospodarce)
ochnona społeczno-socjalna (podział produktu krajowego brutto, obrona i ochrona części społeczeństwa żyjącego z pracy najemnej oraz walka z bezrobociem)
ochrona społeczno-usługowa (świadczenie usług socjalnych, np. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona rodziny)
     Losowe artykuły 

Układ ruchu
Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


Trendy 2010 – INTERTELECOM
IX edycja Kongresu INFOTELA odbywająca się w dniach 13 i 14 kwietnia w Łodzi na terenie MTŁ, stanowi doskonałe uzupełnienie merytoryczne tej gałęzi wiedzy.

    Artykuły


Środki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używaniaDług publiczny
Istotą zaciągania przez władze publiczne pożyczek, których skutkiem jest dług publiczny, jest uchwalenie niezrównoważonego budżetu

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.