link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Rozwój turystyki

Dodał admin, 2008-05-29 Autor / Opracowanie: derhase

Rozwój markowych produktów turystycznych, w tym na tworzenie nowoczesnych i konkurencyjnych rynkowo ofert, stanowi istotną szansę na dynamiczny rozwój regionów.


Pozwoli on m.in. na aktywizację turystyczną w obrębie całego obszaru objętego działaniem, budowę szerokiego partnerstwa wokół programu, zwiększanie efektu synergii oraz uzyskanie trwałego, istotnego dla danego regionu efektu gospodarczego.
Rozwój ten otwiera także ogromne możliwości dla współpracy międzyregionalnej, w tym dla poprawy koordynacji działań oraz prowadzenia efektywnej polityki równoważenia rozwoju dzięki turystyce.
Do działań w tym zakresie m.in. będzie należeć:
• identyfikacja na poziomie krajowym i regionalnym potencjalnych zasobów produktów turystycznych oraz rekomendowanie priorytetów i kierunków w zakresie ich wykorzystania na cele budowy produktów markowych,
• tworzenie strategii i programów rozwoju markowych produktów turystycznych w regionach,
• wprowadzanie zapisów w strategiach regionalnych dotyczących wspierania i kreacji markowych produktów turystycznych,
• wprowadzenie systemu wsparcia finansowego dla określonych obszarów produktów markowych w celu poprawy ich innowacyjności oraz kreacji nowych rozwiązań,
• stworzenie produktów turystycznych wokół wybranych szlaków tematycznych,
• opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie markowych produktów turystycznych,
• wprowadzanie promocyjnych programów tematycznych mających na celu aktywizację oraz innowacyjność (np. przez nagradzanie najlepszych prac lub finansowanie wdrożeń, przeprowadzanie konkursów) w określonych obszarach produktów markowych oraz procesach i usługach komplementarnych.
Polska stoi przed zadaniem kreowania ofert nie tylko dla turysty masowego. Należy również zwrócić uwagę na wspieranie rozwoju oferty specjalistycznej, zindywidualizowanej, zgodnie ze światowymi trendami, elastycznie dopasowującej się do potrzeb rynku. Konieczne jest opracowanie założeń oraz koncepcji rozwoju grupy konkurencyjnych produktów niszowych i specjalistycznych, wykorzystujących przede wszystkim tzw. nisze rynkowe, pojawiające się najczęściej w obszarach nowo uświadamianych i kreowanych potrzeb turystycznych. Tego typu produkty, wg prognoz światowych rozwoju turystyki, będą zdobywały coraz większą popularność oraz udział w rynku. W przypadku Polski produkty niszowe powinny powstawać przede wszystkim na poziomie regionów w zależności od specyfiki walorów turystycznych obszarów oraz założeń polityki regionalnej.
Skuteczność kreowanych rozwiązań będzie zwiększona dzięki pogłębionemu opracowaniu grupy rozwiązań modelowych na poziomie krajowym, z założeniem jednak możliwego ich dopasowania do uwarunkowań lokalnych. Zakłada się także wprowadzenie zasad i mechanizmów współpracy na poziomie markowych produktów turystycznych oraz produktów niszowych i specjalistycznych.
Budowa konkurencyjnych produktów ma się również przyczynić do optymalizacji efektów finansowych osiąganych z wydatków turystów przyciągniętych ich ofertą. Dlatego istotnym zadaniem będzie kompleksowe, zintegrowane podejście do procesów kreacji produktów oraz stworzenie mechanizmów zapewniających dynamiczne reagowanie na zmiany potrzeb i oczekiwań docelowych segmentów rynku.
    Losowe artykuły 

Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.


Urbanizacja
Urbanizacja stwarza jednak szereg bardzo niekorzystnych konsekwencji, tak w życiu społecznym jak i w środowisku naturalnym,

    Artykuły


Statystyka
Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.Bezpieczeństwo danych w bankowości internetowej
Wielu ludzi, którzy nie są przekonani do bankowości internetowej, uważa pieniądz na e-koncie mniej bezpiecznym.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.