link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Leasing

Dodał admin, 2008-06-01

W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku


Leasing jako kategoria ekonomiczna używany jest od kilkudziesięciu lat. Jako zjawisko ekonomiczne uznawany jest za stosunkowo nową formę obrotu towarowego oraz sposób finansowania inwestycji, umożliwiający inwestorom wejście w posiadanie i użytkowanie określonej rzeczy, a tym samym dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania swoich środków na ich zakup.
Wprowadzone nowe regulacje dotyczące leasingu w kodeksie cywilnym, w prawie podatkowym oraz wejście w życie znowelizowanej ustawy o rachunkowości porządkują tematykę leasingu na gruncie prawa. Stwarza to podstawy do przyspieszenia rozwoju leasingu w Polsce. Dotychczasowa definicja leasingu stwarzała przedsiębiorstwu możliwość użytkowania określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Natomiast w nowych przepisach kodeksu cywilnego, obowiązujących od 9 grudnia 2000 roku przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Leasing w Polsce rozwijał się bardzo wolno. Przez wiele lat w Polsce leasing funkcjonował jako umowa nienazwana. Umowa leasingu została po raz pierwszy wprowadzona do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 26 lipca 2000 roku. Unormowania prawne w tej umowy zostały umiejscowione w księdze trzeciej ? Zobowiązania? w tytule XVII ?Umowa leasingu?. Weszły w życie 9 grudnia 2000 roku i od tej daty umowa leasingu należy do umów nazwanych w polskim prawie cywilnym i jest objęta ochroną prawną.
W kolejnych latach rynek leasingu rozwijał się bardziej dynamicznie. Ówcześni leasingobiorcy (korzystający) dostrzegali przede wszystkim w leasingu możliwość obniżenia poziomu płaconych podatków. W 1993 roku leasing samochodów osobowych stał się w Polsce nieopłacalny ze względu na duże zmiany w prawie podatkowym, traktującym samochody osobowe bardzo restrykcyjnie praktycznie w każdej dziedzinie związanej z podatkami. Udział samochodów osobowych w strukturze globalnej zmalał niemal do zera. Było to odmienne zjawisko od występujących rozwiązań w krajach Europy gdzie udział samochodów osobowych w ogólnej liczbie zawieranych transakcji leasingu jest bardzo wysoki. Następnie rok 1995 okazał się być korzystny dla rozwoju leasingu, zwłaszcza z powodu wzrastającej koniunktury w sektorze transportu ciężarowego (ze względu na pojawienie się zaostrzonych norm ekologicznych, których spełnienie warunkowało otrzymanie koncesji na przewozy międzynarodowe). Ponadto stworzono pewne rozwiązanie prawne pozwalające korzystać z leasingu również przez auta o charakterze zbliżonym do osobowych. Zaczęto mianowicie dokonywać pewnych przeróbek i modyfikacji samochodów osobowych w celu utworzenia przestrzeni ładunkowej i kwalifikowania takiego pojazdu na równi z samochodami ciężarowymi. W latach 1995 - 1996 pojawiło się już około sto podmiotów oferujących usługi leasingowe, wiele z nich wywodzi z instytucji bankowych, które obserwując dynamiczne rozwijających się swoich klientów (leasingodawców - którzy musieli przecież szukać w bankach możliwości finansowania swojej działalności) nie chciało zmarnować okazji zaistnienia na rynku. Pojawiały się na rynku kolejne grupy nowo utworzonych firm w wyniku napływu zagranicznego kapitału do Polski, często związanych z producentami pojazdów i urządzeń sprzedawanych w naszym kraju. Szacuje się, że w 2001 roku 35 firm przekazało przedsiębiorstwom w leasing aktywa o wartości 7 mld 728 mln zł, w tym nieruchomości wartości 1 mld 333 mln zł. Najbardziej popularny jest leasing samochodów .
Obecnie, funkcjonujące w Polsce nie więcej niż 80 firm leasingowych, z czego aktywnie działa zaledwie 40. Wszystkie będą musiały wykazać się znacznie większą operatywnością i sprawnością działania zarówno ze względu na istniejącą konkurencję jak i konieczność pozyskania dobrych źródeł finansowania swojej działalności.
    Losowe artykuły 

Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.


Podmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna, zorganizowana grupa osób fizycznych lub osoba prawna prowadząca w zorganizowany sposób działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr, świadczeniu usług

    Artykuły


Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.