link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Inhalacje

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .


1  2  3    >

Aerozole - są to względnie trwałe układy cząstek substancji stałych, płynnych lub gazowych, rozproszonych i zawieszonych w środowisku rozpraszającym, gazowym.Lecznicze zastosowanie mają aerozole powstałe po rozproszeniu cieczy w środowisku gazowym, zwykle powietrzu.

Pyły - rozproszenie ciała stałego w środowisku gazowym (powietrzu),
Mgła - rozproszenie cieczy w środowisku gazowym (powietrzu),
Dym - rozproszenie w środowisku gazowym (powietrzu) substancji pochodzących ze spalania.
Zasadnicze znaczenie dla metod leczniczych ma stopień rozdrobnienia tj. średnicy kropelek, która warunkuje poziom dostępności anatomicznej aerozolu.
• kropelki o średnicy 30 mm penetruja tchawicę, oskrzela główne, oskrzela płatowe,
• kropelki o średnicy 10 mm penetrują oskrzele segmentowe, oskrzela najmniejsze i oskrzeliki końcowe,
• kropelki o średnicy 1mm penetrują oskrzeliki oddechowe, przewodziki pęcherzykowe,
• kropelki o średnicy < 0,3 mm penetrują do woreczków pęcherzykowych.

W zależności od średnicy aerozole lecznicze dzielimy na:
1. aerozole prawdziwe = suche - od 0,1 do 5 mm,
2. aerozole wilgotne = od 5 do 20 mm,
3. mgła = spray - powyżej 20 mm. Pomiary średnicy kropelek wykonuje się przy użyciu:
- filtrów,
- metod swobodnej sedymentacji na różnych podłożach,
- precypitacji elektrycznej aerozoli,
- mikroskopowej analizy prędkości opadania kropelek,
- mikroskopowej analizy prędkości opadania kropelek,
- mikroskopowej ocenie osiadania kropelek na różnego rodzaju podłożach.

Mgła h m o g e n n a - przeważające występowanie kropelek jednego określonego rzędu.

Mgła h e t r o g e n n a - występowanie różnych rodzajów wielkości w różnych przedziałach wielkości.
Widmo głębokie mgły = występowanie kropelek o podobnej średnicy
Widmo poszerzone i płytkie = występowanie kropelek w małej ilości w różnorodnych przedziałach wielkości średnicy (wnikanie leku do określonego poziomu dróg oddechowych).
Krople duże b.wyraźnie podlegają sile ciążenia i opadają (prędkość opadania jest funkcją wielkości).
     Losowe artykuły 

Segregacja odpadów
W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%.


Masaż leczniczy
Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki

    Artykuły


Trendy 2010 – INTERTELECOM
IX edycja Kongresu INFOTELA odbywająca się w dniach 13 i 14 kwietnia w Łodzi na terenie MTŁ, stanowi doskonałe uzupełnienie merytoryczne tej gałęzi wiedzy.Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.