link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Inhalacje

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .


<  1  2  3  


Rozróżniamy obecnie następujące metody uzyskiwania aerozoli leczniczych.
- za pomocą sprężonego powietrza = o ciśnieniu 1,5 - 3 atm. poprzez dyszę o średnicy 0,3 - 1mm, wywołuje podciśnienie zasysające cząsteczki wody o średnicy Ý 10 mm i gęstości od 50 do 500 mm3 na 1 l (urządzenie grzewcze umożliwia osiąganie wymaganej temp.,- za pomocą ultradźwięków = zogniskowanie fal ultradźwiękowych na granicy cieczy z powietrzem, wytwarza mgłę o dużej gęstości.
Wielkość kropelek jest zależna od częstotliwości fal ultradźwiękowych, np. 1 Mhz Þ ß 1 mm
Duża trudność w rozpraszaniu cieczy lepkich
- aparat Schnitzlera = wytwarzający spray o średnicy kropelek Ý50mm, które uderzają pod ciśnieniu błonę śluzowa nosa i gardła (stosowane w tzw. zanikowym nieżycie błon śluzowych),
- aparat do inhalacji tzw. szkockich = umożliwia zmiany temperatury aerozoli w granicach od 20o do 40o C,
- aparaty do wytwarzania i wziewań elektroaerozoli.
• naładowane ujemnie cząsteczki przyspieszają i ułatwiają oczyszczanie dróg oddechowych, zwiększając wydzielanie śluzu, pobudzają ruch mgiełkowy rzęsek (także i wodospady, tężnie),
• naładowane dodatnio aerozole oddziałują niekorzystnie (pyły, zanieczyszczenia).

INHALACJE NATURALNE : aerozol morski - przy wietrze od morza o średniej prędkości; w odl. ok. 300m od brzegu oddziaływanie wątpliwe.
LECZNICZE WODY MINERALNE = w postaci od 0,25 do 3 % w zabiegach 10-15 min., 1-2/dzień
- wody izotoniczne (0,9% Na Cl)
zmniejszają przekrwienie
błony śluzowej, wzmagają wydzielanie , normalizują funkcję bł.śluzowej
- wody hipotomiczne (0,3 - 0,8% NaCl) usuwają zalegające substancje

- wody hipertomiczne (1-3% NaCL) - wywołują przekrwienie błony śluzowej pobudzają wydzielanie gruczołów, rozrzedzają wydzielinę = odkrztuszanie i usuwanie.
Jod działa jw. (silniej).
Zawartość siarki szczególnie korzystna w przewlekłych stanach ropnych.
W licznych pracach naukowych (OBK Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu) potwierdzono korzystny wpływ stosowania leczniczego wody „Mieszko” = szczawa wodorowęglanowo -sodowej, w skojarzonym, leczeniu stanów zapalnych krtani.
Zwrócono uwagę na uzyskanie: rozrzedzenia wydzieliny śluzowe, jej przekrwienie, zmniejszenie podsychania, działanie odkażające, przywracające tzw. równowagę biologiczną komórek`.

Szczególna uwaga na stan sanitarna - higieniczny elementów aparatów i ochronę personelu.
Przy lekach mogących wywołać odczyn alergiczny duża ostrożność - próba i wywiad

Okresowa kontrola personelu w kierunku odporności na leki i reakcje alergiczne.

INHALACJE CELKOWE: stosowanie aerozolu leczniczego w zamkniętej przestrzeni celki - kabiny zabiegowej.
Wytwarzany jest aerozol różnokroplisty, przystosowany do rozpylania leków = substancji dodatkowych (często b.gęstych i lepkich).
Automatyczne sterowanie zabiegiem z uwzględnieniem wymogów sanitarno - higienicznych.
Rozróżniamy:
- fazę zabiegową;
- fazę higieniczną - rozpylanie środka dezynfekcyjnego i umycie całego pomieszczenia zabiegowego po skończonym dniu pracy (okresowe badania bakteriologiczne).
Aerozol leczniczy w celce osiąga maksymalną gęstość po pewnym czasie, gdy wystąpi zrównoważenie ilości wytwarzanego aerozolu z kubaturą komory - celki i pojawi się sedymentacja na ścianach i podłodze celki / oraz na pacjencie - ochronne ubranie).
Po uzyskaniu maksymalnej gęstości aerozolu w celce występuje nieznaczne nadciśnienie rzędu kilku mm Hg Þ wypycha aerozol przez nieszczelności na zewnątrz. tzw. gęstość zabiegowa Þ równowaga pomiędzy wytwarzaniem a sedymentacją (cząstki duże), wydostaniem się z komory oraz pochłanianym przez pacjenta.
    Losowe artykuły 

Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.


Zdolność kredytowa
Pod pojęciem zdolności kredytowej należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustawie.

    Artykuły


Jak szukać dobrego mieszkania na sprzedaż ?
Na początek, jeśli nie mamy jeszcze jako takiego rozeznania, warto przejrzeć różnorodne oferty w Internecie. Wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, np. mieszkaniaKredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.