link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


4. Mięsień odwracacz (musculus supinator)
Przyczepia się do grzebienia mięśnia odwracacza na kości łokciowej; do więzadła obrączkowego kości promieniowej; do więzadła pobocznego promieniowego i do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Jego włókna obejmują od tyłu 1/3 górną kości promieniowej i kończą się na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej powyżej i poniżej guzowatości kości promieniowej.
Czynność:
Niezbyt silnie odwraca przedramię.
GRUPA TYLNA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA Uwaga!!! Całą grupę tylną unerwia gałąź głęboka nerwu promieniowego.
Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną na 2 warstwy: warstwę powierzchowną (rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej), która składa się z trzech mięśni: mięśnia prostownika palców, prostownika palca małego i prostownika łokciowego nadgarstka; warstwę głęboką, zbudowaną z czterech mięśni: odwodziciela długiego kciuka, prostownika krótkiego kciuka, prostownika długiego kciuka i prostownika wskaziciela.
Warstwa powierzchowna:
1. Mięsień prostownik palców (musculus eoctensor digitorum) Rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, więzadle pobocznym promieniowym, więzadle obrączkowym kości promieniowej i powięzi przedramienia. Jego ścięgna kierują się na podstawy powierzchni grzbietowych paliczków bliższych palców i przechodzą w rozcięgno grzbietowe, które przyczepia się do podstaw paliczków dalszych.
Czynność:
Słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje palce w stawach śródręczno-paliczko-wych; odwodzi palce (nie działa bezpośrednio na stawy międzypaliczkowe; jest to zarezerwowane dla mięśni glistowatych i międzykostnych). Jest najsilniejszym prostownikiem w stawie promieniowo-nadgarstkowym.
2. Mięsień prostownik palca małego (musculus extensor digiti minimi) Rozpoczyna się wspólnie z poprzednim, kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy paliczka bliższego palca V, przechodząc w rozcięgno grzbietowe.
Czynność:
Bardzo słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje w stawie promieniowo-
-nadgarstkowym oraz stawach palca V.
3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (musculus eztensor carpi ulna-ris)
Przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, więzadła pobocznego promieniowego, powięzi przedramienia i powierzchni tylnej kości łokciowej; kończąc się na podstawie V kości śródręcza.
Mięśnie warstwy głębokiej są pozostałością po tzw. wspólnym głębokim prostowniku palców, który u człowieka dzieli się na mięśnie zdążające do palca I i II.
Czynność:
Słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje i przywodzi w stawie promieniowo-
-nadgarstkowym.
Warstwa głęboka:
4. Mięsień odwodziciel długi kciuka (muscidus abductor pollicis tongus)
Przyczepia się do powierzchni tylnej kości łokciowej, do błony międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej; dochodzi do podstawy I kości śródręcza, część ścięgna dochodzi do kości czworobocznej większej; częściowo łączy się ze ścięgnem prostownika krótkiego kciuka i wreszcie przechodzi w brzusiec mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka. Czynność:    Losowe artykuły 

Statystyka
Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.


Powstanie bankowości elektronicznej
Rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak, między innymi, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii elektronicznej i informatycznej.

    Artykuły


Zwolnienia grupowe
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnieniaOsłony maszyn
Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.