link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Mięśnie szyi dzielimy na mięśnie szyi w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz karku, które pod względem czynnościowym stanowią całość z mięśniami grzbietu. Mięśnie szyi (w ścisłym znaczeniu) dzielą się na grupy powierzchowną (m. mo-stkowo-obojczykowo-sutkowy i wspomniany już m. szeroki szyi), środkową (mm. nad- i podgnykowe) i tylną (mm, pochyłe i przedkręgowe).
W skład mięśni tułowia (ryć. 21 a i b) wchodzą mm. klatki piersiowej, brzucha, grzbietu i dna miednicy.
Mięśnie klatki piersiowej dzielimy na powierzchowne i głębokie. Odrębnie opisuje się przeponę.
Przepona (ryć. 22) oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Przyczepia się do kręgów lędźwiowych, żeber i dolnej części mostka. Kopulasto wypukła się w stronę jamy klatki piersiowej. Z dwóch kopuł, prawa sięga wyżej. Wszystkie części przepony (ich nazwy pochodzą od przyczepów początkowych) przechodzą we wspólne, płaskie ścięgno końcowe, zwane środkiem ścięgnistym. W przeponie znajdują się otwory, przez które przechodzą: przełyk (rozwór przełykowy), aorta (rozwór aortowy) i żyła główna dolna (otwór żyły głównej), a ponadto jeszcze inne, mniejsze twory. Dzięki odpowiednio rozmieszczonym przyczepom, przepona podczas skurczu porusza się ku dołowi, zwiększając pojemność jamy klatki piersiowej, co powoduje wdech (patrz „układ oddechowy" - mechanika oddychania). Podobną rolę (choć ich udział jest mniejszy) pełnią mięśnie międzyżebrowe, które podczas skurczu unoszą żebra, powiększając wymiar poprzeczny klatki piersiowej.

Mięśnie brzucha dzielą się na grupy przednio-boczną i tylną (ryć. 21).
Mięśnie dna miednicy tworzą dwie przepony - miednicy oraz moczowo--płciową.
Przepona, mięśnie ściany przednio-bocznej brzucha oraz dna miednicy, kurcząc się jednocześnie powodują wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, nazywany tłocznią brzuszną, która ma znaczenie m.in. podczas oddawania stolca czy akcji porodowej,
Mięśnie grzbietu przedstawia rycina 21 b. Głębokie mięśnie grzbietu określa się wspólną nazwą - mięsień prostownik grzbietu.

    Losowe artykuły 

Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.


Objawy ciąży
Czy jestem w ciąży? Dowiesz się z artykułu.

    Artykuły


Prawo - zagadnienia
Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawaMasa cukrowa podobija rynki cukiernicze
Analiza przypadku wzrostu sprzedaży masy cukrowej w ostatnim roku w Polsce

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.