link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE KLATKI PIERSIOWEJ
(musculi superficiales thoracis)
1. Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) - składa się z trzech części.
• Część obojczykowa przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka.
• Część mostkowo-żebrowa przyczepia się na błonie przedniej mostka i do chrząstek żeber I-VI.
• Część brzuszna dochodzi do blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha (musculus rectus abdominis).
Przyczep końcowy znajduje się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej (crista tuberculi majoris humeri).
Czynność:
Przywodzi, zgina i obraca ramię do wewnątrz w stawie ramiennym; opuszcza podniesione ramię; pociąga łopatkę do przodu; jest także dodatkowym mięśniem wdechowym.
Unerwienie:
Nerwy piersiowe przednie - przyśrodkowy i boczny (nervi thoracici anteriores -medialis et lateralis).
Część obojczykowa jest oddzielona od mostkowo-żebrowej przez rowek między-piersiowy (sulcus interpectoralis). Brzeg dolny mięśnia tworzy tzw. fałd pachowy przedni (plica axillaris anterior). Brzeg górny mięśnia jest oddzielony od brzegu przyśrodkowego mięśnia naramiennego (musculus deltoideus) przez rowek nara-mienno-piersiowy (sulcus deltoideopectoralis), który ku górze kończy się poniżej obojczyka trójkątem naramienno-piersiowym (trigonum deltoideopectorale).
W zawartości trójkąta znajdują się:
• Końcowy odcinek żyły odpromieniowej (vena cephalica), która przebija powięź obojczykowo-piersiową ffascia clavipectoralis) i uchodzi do żyły pachowej (vena axillaris) lub żyły podobojczykowej (vena subclavia).
• Towarzyszące żyle naczynia chłonne powierzchowne i niestale występujący węzeł chłonny naramienno-piersiowy (nodus lymphaticus deltoideopectoralis).
• Tętnica piersiowo-barkowa (arteria thoracoacromialis) wraz z gałęziami: barkową (ramus acromialis), naramienną (ramus deltoideus), obojczykową (ra-mus clavicularis) i piersiowymi (rami pectorales) oraz towarzyszące naczynia żylne.
• Nerwy piersiowe przednie (nervi thoracici anteriores).
• Tkanka tłuszczowa i łączna.
2. Mięsień piersiowy mniejszy (musculus pectoralis minor) - przyczepia się do żeber kostnych II-V oraz do wyrostka kruczego łopatki (nie działa na staw ramien-ny!!!).
Czynność:
Obniża i przywodzi obręcz kończyny górnej; obraca topatkę, obniżając panewkę; jest dodatkowym mięśniem wdechowym.
Unerwienie:
Nerwy piersiowe przednie (nervi thoracici anteriores) (w zasadzie nerw przyśrod-kowy).
3. Mięsień zębaty przedni (musculus serratus anterior) - posiada 10 zębów przyczepiających się do 9 górnych żeber i do brzegu przyśrodkowego łopatki. Składa się z 3 części: górna przyczepia się do żeber I i II, środkowa do żeber II i III, dolna do żeber od IV do IX.
Czynność:
Przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu i w dół; współpracuje z mięśniem czworobocznym, odwodząc ramię do poziomu; przyciska łopatkę do klatki piersiowej; jest pomocniczym mięśniem wdechowym.    Losowe artykuły 

Busko Zdrój
Początki Buska sięgają XII w., kiedy wokół kościoła św. Leonarda pojawiła się osada pasterska. W 1185r. właściciel Buska i okolic - rycerz Dersław sprowadził do osady zakonnice norbertanki.


Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.

    Artykuły


Trendy 2010 – INTERTELECOM
IX edycja Kongresu INFOTELA odbywająca się w dniach 13 i 14 kwietnia w Łodzi na terenie MTŁ, stanowi doskonałe uzupełnienie merytoryczne tej gałęzi wiedzy.Układ ruchu
Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.