link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Układ ruchu

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Bierny układ ruchu poruszany jest przez mięśnie szkieletowe, stanowiące czynny układ ruchu. Ruch zachodzi dzięki skurczowi włókien mięśniowych, które należą do tkanki mięśniowej.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Czynność:
Pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo. Unerwienie:
Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae).
4. Mięsień dźwigacz łopatki (musculus levator scapulae) - przyczepia się do wyrostków poprzecznych kręgów Cl-C4 i do brzegu przyśrodkowego łopatki (margo medialis scapulae) - na odcinku od kąta górnego do trójkąta grzebienia.
Czynność:
Zgina kręgosłup szyjny do boku, przy obustronnym skurczu zgina kręgosłup szyjny ku tyłowi, pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo.
Unerwienie:
Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae) oraz gałęzie ze splotu szyjnego.


MIĘŚNIE OBRĘCZY BARKOWEJ
(musculi cinguli membri superioris)
1. Mięsień naramienny (musculus deltoideus) - przyczepia się do końca barkowego obojczyka, wyrostka barkowego łopatki i dolnej powierzchni grzebienia łopatki oraz do guzowatości naramiennej.
Czynność:
Część barkowa zgina i odwodzi ramię w stawie ramiennym; część obojczykowa obraca je do wewnątrz i przywodzi oraz zgina; część grzbietowa obraca na zewnątrz, przywodzi i prostuje.
2. Mięsień nadgrzebieniowy (musculus supraspinatus) - przyczepia się do dołu nadgrzebieniowego (fossa supraspinata) i do guzka większego kości ramiennej oraz do torebki stawowej.
Czynność:
Odwodzi, obraca na zewnątrz oraz zgina kończynę w stawie ramiennym.
3. Mięsień podgrzebieniowy (musculus infraspinatus} - przyczepia się do 2/3 przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego (fossa infraspinata) i do guzka większego kości ramiennej.
Czynność:
Obraca ramię na zewnątrz (szczególnie przy ramieniu obróconym do wewnątrz), przywodzi i zgina w stawie ramiennym (część dolna mięśnia).
4. Mięsień obły mniejszy (musculus teres minor) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki (margo lateralis scapulae) i do guzka większego kości ramiennej.
Czynność:
Obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je w stawie ramiennym.
5. Mięsień obły większy (musculus teres major) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki i do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej.
Czynność:
Przywodzi i obraca ramię do wewnątrz, a także prostuje je w stawie ramiennym.
6. Mięsień podłopatkowy (musculus subscapularis) - przyczepia się do powierzchni żebrowej łopatki oraz do guzka mniejszego kości ramiennej (częściowo do grzebienia guzka mniejszego). Czynność:
Obraca do wewnątrz i przywodzi ramię.
Unerwienie:
Nerwy podłopatkowe (nerui infrascapulares).
MIĘŚNIE RAMIENIA
(musculi brachii)
GRUPA PRZEDNIA MIĘŚNI RAMIENIA
Uwaga!!! Cala grupa przednia jest unerwiona przez nerw mięśniowo-skórny
(neruus musculocutaneus).
1. Mięsień kruczo-ramienny (musculus coracobrachialis)
Przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki (processus coracoideus scapulae} oraz do 1/2 górnej powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej. Czynność:
Zgina, przywodzi, obraca do wewnątrz lub na zewnątrz - w zależności od położenia
mięśnia - w stawie ramiennym.    Losowe artykuły 

Inhalacje
Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .


Zdolność kredytowa
Pod pojęciem zdolności kredytowej należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustawie.

    Artykuły


Hipokineza
Hipokinezja prowadzi do zaburzeń w zakresie układów : sercowo – naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, uznana za zjawisko cywilizacyjne, wpływa na zaburzenia ludzkiego organizmuSieć komputerowa
Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.