link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Balneoterapia

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Balneoterapia - dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta.


<  1  2  3  4  5  6  7    >


KĄPIELE LECZNICZE - występuje odczyn kąpielowy, będący odpowiednikiem odczynu uzdrowiskowego, będący wyrazem przeciążenia organizmu stosowanymi zabiegami leczniczymi. Jest to stan fizjologiczny, podczas którego następuje „przestrojenie” organizmu na wyższy poziom reaktywności.

KĄPIELE MINERALNE (dzielono w zależności od użytego medium zabiegowego):
1. kąpiele solankowe,
2. kąpiele kwasowęglowe ,
3. kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe,
4. kąpiele radoczynne,
5. kąpiele ozonowe
Ponadto:
1. kąpiele naturalne (przy źródle lub na nim)
2. kąpiele sztucznie przygotowane (poprzez rozpuszczanie medium w wodzie gospodarczej).

1. indywidualne,
2. grupowe (w basenach lub suche w CO2)

1. całkowite (bez głowy)
2. częściowe

1. bez ćwiczeń,
2. z ćwiczeniami = kąpiele kinezyterapeutyczne.
Lecznicze działanie kąpieli mineralnych związane jest z oddziaływaniem:
1. bodźców niespecyficznych
- mechanicznych,
- termicznych,
- osmotycznych,
- psychicznych.
2. bodźców specyficznych poprzez swoiste elementy zawarte w wodzie mineralnej.
Ponadto:
1. kąpiele naturalne (przy źródle lub na nim)
2. kąpiele sztucznie przygotowane (poprzez rozpuszczanie medium w wodzie gospodarczej).

1. indywidualne,
2. grupowe (w basenach lub suche w CO2)

1. całkowite (bez głowy)
2. częściowe

1. bez ćwiczeń,
2. z ćwiczeniami = kąpiele kinezyterapeutyczne.
Lecznicze działanie kąpieli mineralnych związane jest z oddziaływaniem:
1. bodźców niespecyficznych
- mechanicznych,
- termicznych,
- osmotycznych,
- psychicznych.
2. bodźców specyficznych poprzez swoiste elementy zawarte w wodzie mineralnej.
Drogi oddziaływania:
- miejscowo (bezpośrednio na powłoki skórne),
- ogólnoustrojowo,
- na drogi oddechowe (w formie inhalacji)
• + solanki,
• - CO2, siarkowo - siarkowodorowe ! uwaga
Mechanizm oddziaływania:
- poprzez receptory skórne (poziom reakcji skórnych),
- poprzez zakończenia nerwowe układu wegetatywnego,
- poprzez układu wydzielania endokrynnego, w tym hormony tkankowe.

Poziomy zachodzących reakcji:
- skórny = powierzchowny,
- rdzeniowy,
- korowo – podkorowy.
     Losowe artykuły 

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.


Środki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

    Artykuły


Modele integracji gospodarczej
Dyskusje na temat integracji europejskiej nasiliły się w końcu lat 40, zyskując nowe argumenty w powstałej sytuacji polityczno-ekonomicznejOsłony maszyn
Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.